Dispută între Facultatea de Silvicultură din Suceava și Romsilva. Facultatea suceveană este nemulțumită de procesul de angajare a inginerilor silvici stagiari, pe când Romsilva îl consideră un succes

Facultatea de Silvicultură din Suceava își manifestă dezacordul cu privire la criteriile de selecție aplicate de Regia Naționala a Pădurilor în recrutarea inginerilor silvici stagiari, arată un comunicat de presă al USV. În același timp, Romsilva consideră că recrutarea inginerilor a fost un adevărat succes.

Potrivit USV, în data de 14 noiembrie 2019, Regia Națională a Pădurilor a organizat o selecție a candidaților în vederea ocupării posturilor de inginer silvic stagiar. Concursul de selecție nu s-a limitat la verificarea competențelor cerute de postul respectiv, ci a introdus drept criterii de notare vechimea școlii silvice și cifra de școlarizare a unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul.

„Față de această situație, înțelegem să amintim Regiei Naționale a Pădurilor că articolul 29, al. (3) din Codul Muncii prevede că informațiile cerute, sub orice formă, de către angajator persoanei care solicită angajarea, cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor, nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum și aptitudinile profesionale. Considerăm că vechimea instituției de învățământ absolvite și cifra de școlarizare nu pot constitui criterii de evaluare a aptitudinilor profesionale. Prezența acestor criterii în formula de calcul a punctajului final obținut de către candidat reprezintă, în mod evident, o manifestare de discriminare în sensul Ordonanței de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,” arată sursa citată.

Facultatea de Silvicultură Suceava consideră că studenții pe care îi pregătește pot face față cu succes oricărui concurs transparent și nediscriminatoriu, organizat în condițiile legii. Examenul de licență al specializării Silvicultură se desfășoară pe baza unei proceduri transparente care are la bază o testare teoretică obiectivă, ce conține un set complex de întrebări, definiții și aplicații, format care poate constitui oricând un model de testare replicabil la nivel național.

Dacă Regia Națională a Pădurilor, unul dintre principalii angajatori ai absolvenților specializării Silvicultură, dorește o apreciere unitară a competențelor viitorilor ingineri stagiari, acest lucru se poate implementa sub forma unui examen de atestat național, organizat de comun acord cu angajatorii din domeniu și cu toate unitățile de învățământ care pregătesc ingineri silvici. Ne exprimăm convingerea că Procedura de recrutare a RNP Romsilva va fi modificată în sensul eliminării acestei regretabile discriminări și ne manifestăm deschiderea față de orice propunere de cooperare vizând verificarea unitară la nivel național a aptitudinilor profesionale ale absolvenților ingineri silvici, mai menționează comunicatul USV.

La rândul său, Romsilva consideră că recrutarea stagiarilor a fost un succes. Potrivit un comunicat emis astăzi, concursul organizat de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva este un succes important în recrutarea de ingineri silvici stagiari, foarte bine pregătiți pentru piața muncii din România, arată sursa citată.

Redăm comunicatul Romsilva:

“Concursul organizat de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, la sediul din București, în vederea ocupării a minimum 45 de locuri vacante la acest moment, de ingineri silvici stagiari, a adunat elitele tinere din silvicultură.

178 de absolvenți ai facultăților de silvicultură din România s-au întrecut în cunoștințele acumulate în anii de studenţie în fața unor comisii formate din profesioniști ai Romsilva, oameni cu o vastă experiență în muncă.

Exigenți, silvicultorii care i-au examinat pe viitorii ingineri stagiari s-au declarat încântați de nivelul de pregătire pe care aceștia l-au arătat.

Din cei 178 de candidați care s-au înscris la concurs și care îndeplineau condițiile de participare, comisia de examinare a declarat admiși 153 de tineri, cei mai buni absolvenți de silvicultură la nivel naţional. În plină criză de forță de muncă calificată, cei care au primit răspuns pozitiv la concursul organizat de Romsilva, vor fi o sursă valoroasă și foarte importantă pentru piața muncii din România.

 Examenul este valabil un an, iar toate posturile vacante de ingineri silvici care vor apărea în decursul anului următor, pot fi ocupate direct pe baza acestui examen în funcție de opțiunea fiecăruia, formulată fie în timpul examenului, fie precizată ulterior.

Criteriile în baza cărora s-a făcut selecția sunt obiective, independente de Romsilva. Acestea pot fi ajustate pentru a se găsi o formulă optimă, astfel încât dezideratul Romsilva de a-i angaja pe cei mai buni candidaţi să fie dus la îndeplinire.

 Romsilva mulțumește pe această cale tuturor profesorilor universitari care alcătuiesc corpul profesoral al facultătilor de silvicultură, pentru modul de pregătire al studenţilor, care, în competiție, au dovedit că sunt deschiși la nou, dornici și pasionați de meserie, ajungând chiar ei, în timpul examenului să vină cu soluții inovative pentru progresul și alinierea silviculturii românești la standarde europene.

De asemenea, un gând bun din partea conducerii Romsilva merge și către părinții absolvenților, care le-au oferit acestora posibilitatea de a studia sub îndrumarea celor mai buni profesori din țară, în cele mai bune universități din România.

 Regia Națională a Pădurilor-Romsilva funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și administrează 3,13 milioane de hectare păduri proprietate publică a statului, aproximativ 48% din totalul pădurilor din România și are ca scop gospodărirea durabilă și unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice și ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publică a statului.”

loading...