E.ON Gaz Distribuţie dă în judecată ANRE

Compania E.ON Gaz Distribuţie a decis acţionarea în justiţie a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) ca urmare a deciziei acesteia de a reduce tariful de distribuţie a gazelor naturale începând cu data de 1 mai, anul acesta.

Potrivit Departamentului Comunicare şi relaţii publice din cadrul E.ON România „E.ON Gaz Distribuţie consideră îndreptăţită această acţiune având în vedere că decizia luată de către ANRE afectează grav situaţia financiară a companiei, punând în pericol stabilitatea locurilor de muncă ale angajaţilor şi programele de investiţii care au ca finalitate directă îmbunătăţirea securităţii exploatării sistemului de distribuţie a gazelor naturale. „Astfel, pe fondul acestei situaţii, ne vedem obligaţi să reanalizăm bugetul de investiţii propus pentru acest an şi să accelerăm procesul de optimizare a companiei”, declară Marc-Daniel Buck, preşedintele Consiliului de Administraţie al E.ON Gaz Distrbuţie.

Ca urmare a deciziei de reducere a tarifului de distribuţie, începând cu data de 1 mai 2009, E.ON Gaz Distribuţie înregistrează costuri justificate neacoperite în valoare de 172 milioane lei, iar pe fondul acestei situaţii suma creşte constant. „Compania s-a adresat ANRE cu o plângere prealabilă prin care dorea să afle care sunt argumentele economice şi legale care au stat la baza deciziei luate. Din păcate, până la această dată, compania noastră nu a primit din partea Autorităţii un răspuns”, a precizat Virgil Metea, director general al E.ON Gaz Distribuţie.

În consecinţă, E.ON Gaz Distribuţie consideră acţiunea ANRE de reducere a tarifului de distribuţie ca fiind nejustificată şi a decis să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente, cu deplină încredere în rezolvarea corectă a acestui diferend. Totodată, compania îşi manifestă toată deschiderea şi disponibilitatea de a găsi împreună cu ANRE o rezolvare amiabilă a acestei situaţii.

loading...