Consiliul Județean Suceava aprobă înființarea Parcuri Industriale Bucovina SA care urmează să obțină titlul de parc industrial. Parcul industrial va funcționa pe 140 de ha în vecinătatea Centrului Economic Bucovina

Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe în ședința care va fi organizată săptămâna viitoare, în 5 decembrie,  înființarea Societății Parcuri Industriale Bucovina SA și să mandateze administratorul parcului să obțină titlul de parc industrial.

Potrivit inițiatorului proiectului de hotărâre, vicepreședintele CJ Suceava Viorel Seredenciuc, prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale comunitățile locale pot să genereze infrastructuri de afaceri durabile care să atragă investiții profitabile, generatoare de locuri de muncă stabile.

El amintește că prin Hotărârea Consiliului Județean  Suceava nr. 134/2019 a fost aprobată participarea Județului  Suceava, în calitate de acționar fondator,  la constituirea societății Parcuri lndustriale Bucovina S.A., care va administra parcul industrial care se va constitui pe amplasamentul  din vecinătatea imobilului „Centrul Economic Bucovina”.

Centrul va avea o suprafață compactă de 140.450 mp, compusă din două terenuri proprietate publică a județului Suceava  și un teren – cale de acces -transmis în folosință  județului Suceava  de orașul  Salcea.  Parcul  va  include și construcțiile Centrului Economic Bucovina, iar mai mult de jumătate din suprafața totală va fi destinată investițiilor noi, ale rezidenților parcului sau finanțate din fonduri publice.

Parcul industrial va fi administrat de societatea Parcuri lndustriale Bucovina S.A., la care județul Suceava este acționar majoritar.

Potrivit legislației, administratorul parcului este persoana juridica înființată de fondatori cu scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi și deține titlul de parc industrial, eliberat de organul de specialitate al administrației publice centrale.

Directorul general al noii societăți este dr. Gheorghe Gutt, profesor în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

loading...