Cooperări parafate pe hârtie între sectoarele de frontieră Rădăuţi, Sighet şi Racovăţ, cu sectorul Cernăuţi

La sediul I.J.P.F. Suceava marţi, s-a desfăşurat şedinţa bianuală de lucru a locţiitorilor Împuterniciţilor de frontieră ai României şi Ucrainei pentru sectoarele Sighet, Rădăuţi şi Racovăţ, acţiune realizată în baza prevederilor Tratatului între România şi Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborare şi asistenţă mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuţi la data de 17 iunie 2003.

Potrivit subcomisarului Ilie Poroch-Seriţan, ofiţer Relaţii Publice în cadrul IPJF Suceava, delegaţia română a fost condusă de comisarul şef de poliţie Robu Gheorghe – şeful I.J.P.F. Suceava – Împuternicit de frontieră pentru sectorul Rădăuţi iar delegaţia din Ucraina a fost condusă de şeful Detaşamentului de Grăniceri Cernăuţi – Împuternicit de frontieră al Ucrainei pentru sectorul Cernăuţi, colonel Maţyşyn M.O .

La lucrări au mai luat parte din delegaţia română comisar şef Cojocariu Constantin – înlocuitor al şefului I.J.P.F. Botoşani, inspector principal Coman Florin – înlocuitor al şefului I.J.P.F. Maramureş, cms. Ieremie Gheorghe – înlocuitor al primului adjunct al şefului I.J.P.F. Suceava, precum şi ofiţeri specialişti relaţii internaţionale.

„În cadrul întâlnirii de lucru, cele două delegaţii au discutat aspecte privind situaţia operativă la frontiera româno – ucraineană, au prezentat rezultatele înregistrate în zona de competenţă pentru semestrul I 2009 şi au stabilit măsuri specifice pe linia organizării cooperării în supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat. De asemenea au fost semnate trei procese verbale de organizare şi funcţionare a cooperării câte unul pentru fiecare sector de frontieră – Rădăuţi, Sighet şi Racovăţ, cu sectorul Cernăuţi” precizează subcomisarul Poroch.

loading...