ISJ Suceava: 267 de copii suceveni sunt şcolarizaţi la domiciliu în acest an şcolar, iar 39 de cadre didactice sunt angrenate în activitatea de predare în cadrul programului de şcolarizare la domiciliu

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat, joi, pentru NewsBucovina, că în anul şcolar 2019-2020, în judeţul Suceava sunt cuprinşi în programul de şcolarizare la domiciliu 267 de elevi, cu 2 elevi mai mulţi faţă de anul şcolar 2018-2019.

El a spus că beneficiari ai programului de şcolarizare la domiciliu sunt elevi nedeplasabili, cu boli cronice, cu sau fără alte deficienţe asociate, care, temporar sau permanent, nu pot frecventa învăţământul de masă.

Anuţei a precizat că din totalul elevilor şcolarizaţi la domiciliu, 10 elevi sunt la clasa pregătitoare, 21 de elevi sunt în clasa I, 16 în clasa a II-a, 29 în clasa a III-a, 19 în clasa a IV-a, 24 în clasa a V-a, 27 în clasa a VI-a, 25 în clasa a VII-a, 39 în clasa a VIII-a, 25 în clasa a IX-a şi 32 în clasa a X-a.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava a menţionat că pentru activitatea de predare în programul de şcolarizare la domiciliu sunt angrenate 39 de cadre didactice din judeţul Suceava.

Potrivit Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale, scopul şcolarizării la domiciliu şi în spitale este acela “de a le acorda elevilor aflaţi în imposibilitatea frecventării şcolii de masă şansa de a atinge un nivel de educaţie corespunzător particularităţilor individuale, premisă a unei bune integrări sociale şi profesionale”.

În metodologie se menţionează că printre obiectivele urmărite prin şcolarizarea la domiciliu sau prin înfiinţarea de grupe/clase în spitale se numără “asigurarea continuităţii şcolarizării, care să permită elevului să promoveze anul de studiu în curs sau să participe la evaluările organizate pentru finalizarea unui nivel de învăţământ”, dar şi “crearea şi dezvoltarea unei bune relaţii de comunicare între mediul şcolar şi cel al copiilor, elevilor şi tinerilor şcolarizaţi la domiciliu/spital”.

De precizat este că elevii şcolarizaţi la domiciliu beneficiază de planuri educaţionale personalizate, elaborate pe baza

programelor şcolare adaptate de către cadrele didactice de specialitate din unitatea şcolară organizatoare a şcolarizării la domiciliu şi avizate de C.J.R.A.E.

Metodologia-cadru prevede că durata orei de curs pentru învăţământul primar este de 45 de minute, iar pentru învăţământul gimnazial şi liceal este de 50 de minute,  numărul maxim de ore/săptămână fiind de 4 ore pentru învăţământul primar şi de 6 ore pentru învăţământul gimnazial şi liceal.

Conform datelor furnizate de ISJ Suceava, în anul şcolar 2019-2020, în învăţământul special sunt cuprinşi 1673 de elevi cu cerinţe educaţionale speciale, iar alţi 1394 de elevi cu cerinţe educaţionale speciale sunt integraţi în învăţământul de masă.

(L.B.)