Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a fost reales rector al Universității Suceava pentru un mandat de patru ani

Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a fost reales rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, el fiind și singurul candidat pentru această funcție.

Preşedintele Biroului Electoral al Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, conf.univ.dr. Liana Teodora Pascariu a declarat că prezenţa la vot pentru alegerea rectorului instituţiei academice sucevene a fost de 85,5 la sută din totalul electorilor înscrişi pe liste.

Ea a spus că pe listele electorale sunt înscrişi  381 de electori din Universitatea suceveană , iar la scrutinul organizat în data de 30 ianuarie 2020 au participat 327 de electori, din care 26 de studenţi şi 301 cadre didactice titulare şi cercetători.

“Biroul Electoral a validat rezultatul pentru alegerea rectorului, iar 86,2 la sută de voturi valabil exprimate au fost în favoarea prof.univ.dr.ing. Valentin Popa din totalul electorilor prezenţi la urne”, a precizat Pascariu.

Preşedintele Biroului Electoral al USV a precizat că anunţarea rezultatelor alegerilor pentru mandatele de membru în Consiliul facultăţilor, în Consiliul pentru studii universitare de doctorat, în Senatul USV şi pentru mandatul de Rector este prevăzută pentru data de 31 ianuarie 2020.

Rectorul USV este ales pentru al treilea mandat întrucât cel de-al doilea mandat de rector a fost întrerupt pe perioada cât a fost ministru al Educației.

Valentin Popa a declarat pentru News Bucovina că în noul mandat își propune consolidarea  rezultatelor  excepționale obținute de USV în ultimii ani  și a poziției onorante câștigate de universitate pe plan național și internațional, motivarea constantă a resursei umane în concordanță cu rezultatele obținute și cu obiectivele strategice asumate, dezvoltarea  ofertei  educaționale și continua  adaptare a acesteia la nevoile studenților și ale pieței muncii, dar și intensificarea  programului  investițional și  a implicării universității sucevene în dezvoltarea regională.

Rectorul USV a subliniat că prin consultarea constantă a studenților și a cadrelor didactice, se va continua susținerea activităților de succes din mandatul anterior, promovarea și motivarea financiară pe bază de merite a întregii comunități universitare și stimularea implicării colectivelor de cadre didactice pentru modernizarea programelor de studii existente și autorizarea de programe noi, precum și promovarea activităților extra­ curriculare pentru dezvoltarea personală și profesională a studenților.

„Doresc ca USV să fie un loc al competiției , al dezbaterilor, al libertății de exprimare și de gândire, al spiritului critic și creator și deopotrivă al solidarității”, a subliniat rectorul Valentin Popa.