Primăriile se pot inspira din Austria pentru a genera venituri bugetare proprii

Comunicat de presă

La iniţiativa ecoplus International Romania, Agenţia economică guvernamentală a Landului Austria Inferioară în România, o delegaţie formată din 8 de primari din judeţul Hunedoara, condusă de subprefectul judeţului Hunedoara, dl Dorin Gligor au vizitat între 16 şi 17 iulie Landul austriac, principala temă de interes fiind proiectele în domeniul energiei regenerabile.

„În Austria Inferioară există multe intreprinderi de succes în acest domeniu, iar necesitatea de a recupera în Romania este foarte mare iar posibilitatea obţinerii fondurilor europene trebuie luată în calcul“, declară domnul Marcu Daniel, director general al Agenţiei în România.

În programul delegaţiei au fost prevăzute vizitarea următoarelor proiecte : de biogaz, biomasă, o microhidrocentrală, o fabrică de producere de pellets din paie de cereale şi în final o instalaţie inovativă ca alternativă la staţiile de pompare a apelor uzate.

Pe lângă vizitele la firmele din Austria Inferioară, ecoplus International a organizat şi discuţii cu firme din domeniul reabilitărilor energetice, a solurilor poluate şi din domenuil staţiilor de epurare.

Foarte important de menţionat este faptul că primăriile au posibilitatea de a accesa fonduri structurale prin POS CCE şi fonduri de mediu pentru a realiza proiecte de acest gen, care generează venituri suplimentare la bugetul local şi generează noi locuri de muncă ! Finanţările nerambursabile se ridică până la 98% din valoarea proiectului.

Cei interesaţi în proiecte din domeniile mai sus menţionate pot vizita site-ul www.ecointernational.eu/ro , unde se găsesc toate datele de contact ale Agenţiei economice ecoplus.

loading...