ISJ Suceava a aprobat ca 48 de profesori suceveni să fie menținuți în activitate ca titulari peste vârsta de pensionare de 65 de ani

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat, vineri, pentru NewsBucovina că instituţia a aprobat cererile de menţinere în activitate ca titulari, peste vârsta de pensionare de 65 de ani, a 48 de cadre didactice.

Anuţei a spus că ISJ Suceava a aprobat menţinerea în activitate ca titulari a 10 învăţători, 12 profesori de educaţie fizică, 6 profesori de matematică, 5 profesori care predau disciplina Educaţie tehnologică şi 3 profesori care predau discipline tehnice.

El a mai explicat că în cazul cadrelor didactice, femei, cu vârsta cuprinsă între 61 de ani şi 5 luni şi 65 de ani, dar care însă nu împlinesc vârsta de 65 de ani până la data de 1 septembrie 2020, acestea pot opta fie pentru menţinerea în activitate ca titulare până la împlinirea vârstei de 65 de ani, fie pentru pensionare, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar în anul 2020-2021.

Anuţei a precizat că pentru 172 de cadre didactice femei a fost aprobată cererea de menţinere în activitate în anul şcolar 2020- 2021, din care 42 de educatoare, 41 de învăţătoare, 13 profesoare de chimie, 12 profesoare care predau discipline tehnice, 8 care predau limba şi literatura română şi 6 care predau matematica etc.

Conform art. 28, aliniat 1) din  Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar în anul 2020-2021, cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat menţinerea în funcţie ca titular, peste vârsta de pensionare, acestea se pensionează la data încheierii anului şcolar.

“Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ, precum şi personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare şi care nu solicită pensionarea pe parcursul anului şcolar, poate rămâne în funcţie până la data încheierii anului şcolar, cu acordul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv al inspectoratului şcolar. Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar”, se precizează în metodologia-cadru.

Potrivit metodologiei, condiţiile legale de pensionare, luându-se în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2020, sunt:

a) pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 61 de ani şi 5 luni, 31 de ani şi 5 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare;

b) pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare.

În documentul citat se arată că “în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018, cadrele didactice titulare, femei, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), precum şi cadrele didactice, femei, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrate în funcţia de personal didactic de predare, în anul şcolar 2019-2020, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, care nu împlinesc 65 de ani până la 1 septembrie 2020, pot opta, în scris, fie pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, fie pentru pensionarea începând cu 1 septembrie 2020”.

Opţiunile acestor cadre didactice sunt înaintate, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în perioada prevăzută în Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021.

“Cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular”, se menţionează în documentul citat.

Articolul 28, al.4 din metodologie prevede că personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care până la 1 septembrie 2020 împlineşte vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare şi dovedeşte competenţă profesională deosebită, a obţinut calificativul „Foarte Bine” şi nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, poate fi menţinut în activitate ca titular, în funcţia didactică până la trei ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere.

 Metodologia mai prevede că în vederea menţinerii în activitate ca titular, în funcţia didactică peste vârsta de 65 de ani, cadrele didactice titulare, femei, care se încadrează în prevederile alin. (4), puteau depune până la data de 31 ianuarie 2020, la secretariatele unităţilor de învăţământ, atât cerere pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la 65 de ani după împlinirea vârstei standard de pensionare, cât şi cerere de menţinere în activitate ca titular, în funcţia didactică peste vârsta de 65 de ani.

(L.B.)