Activitatea de relații publice a parchetelor din toată țara se suspendă până în 30 martie, iar cetățenii pot depune cereri și sesizări doar prin email sau poștă. Procurorul poate amâna efectuarea activităților procedurale care implică contactul direct cu persoanele

Biroul de informare şi relaţii publice al Ministerului Public a anunțat că prin Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din 10 martie 2020, pentru limitarea răspândirii infecțiilor cauzate de virusul COVID 19 au fost dispuse mai multe măsuri.

Astfel, activitatea de relații cu publicul și audiențe în cadrul parchetelor se suspendă până la data de 30 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii suspendării și va fi suplinită de primirea sesizărilor, cererilor și memoriilor prin corespondență, folosind mijloacele de comunicare electronice sau trimiterile poștale.

Pe perioada incidenței prezentului ordin, comunicarea actelor procedurale se va realiza preponderent prin intermediul poștei electronice, cu acordul prealabil al destinatarului.

Totodată, intrarea persoanelor în sediile parchetelor, cu excepția personalului propriu și a celui din instituțiile sistemului judiciar, de ordine publică și siguranță națională, se va face numai după completarea unei declarații pe propria răspundere. În cazurile în care, din conținutul declarației menționate anterior, rezultă vreuna din situațiile de risc indicate de răspunsul afirmativ la întrebări, conducerea parchetului sau persoanele desemnate vor interzice accesul declarantului.

„Procurorul de caz poate amâna efectuarea activităților procedurale care implică contactul direct cu persoanele, în măsura în care este posibil față de urgența cauzei”, se mai menționează în ordin.

De asemenea, s-au dispus măsuri pentru dezinfectarea și igienizarea spațiilor accesibile publicului și birourilor personalului din sediile parchetelor, precum și măsuri privind personalul propriu din cadrul Ministerului Public .