Încă un pas pentru realizarea conductei magistrale de gaz natural Pojorâta-Vatra Dornei după ce Guvernul a aprobat lista cu terenurile ce vor fi scoase temporar din circuitul agricol pe perioada construcției conductei. Flutur: În sfârșit a fost deblocat un proiect blocat ani buni de guvernul PSD

Proiectul ce vizează construcția conductei magistrale de gaz natural urmează să înceapă să fie realizat după ce Guvernul a aprobat în ședința de marți seara lista terenurilor agricole care vor fi traversate de conductă.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur,  a anunțat că, în sfârșit, s-a deblocat proiectul pentru realizarea conductei de gaz metan Pojorâta – Vatra Dornei care este un obiectiv de investiții extrem de util pentru zona, blocat ani buni de guvernul PSD.

El a spus că Guvernul a aprobat o Hotărâre pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale “Conducta de transport gaze naturale DN250 Pojorâta – Vatra Dornei” .

Președintele Flutur a amintit că în urma solicitărilor sale repetate conducta de transport gaze naturale DN250 Pojorâta-Vatra Dornei a fost declarată proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

Potrivit acestuia, tronsonul de conductă DN 250 Frasin–Câmpulung Moldovenesc-Pojorâta a fost deja executat, iar tronsonul de conductă Pojorâta–Vatra Dornei este în execuție.

Amplasamentul obiectivului propus se află pe teritoriul administrativ al municipiului Vatra Dornei, respectiv al comunelor Sadova şi Pojorâta, iar lucrările de construcție ale conductei DN 250 Pojorâta – Vatra Dornei se vor desfășura pe teritoriul Pojorâta și Vatra Dornei.

Potrivit hotărârii aprobate de Guvern, terenurile înscrise în anexă  sunt scoase temporar din circuitul agricol pe întreaga durata de valabilitate a autorizației de construire a conductei, fără a fi necesar obținerea acordului deținătorului terenului.

Procedura de scoatere temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților va respecta prevederile legale aplicabile.

Prin realizarea conductei se va putea asigura alimentarea cu gaze naturale a localităților Vatra Dornei, Pojorâta, Sadova, Iacobeni, Dorna Arini, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor și Fundu Moldovei, precum și a unui număr de aproximativ 35.000 locuitori și aproximativ 780 de agenți economici.

Realizarea acestui proiect permite conectarea zonei la o nouă variantă de alimentare cu gaze naturale și diversificarea surselor de energie pentru zona Pojorâta – Vatra Dornei, prin trecerea de la sistemul de încălzire cu combustibili solizi (lemne, păcură, etc) la sistemul de încălzire pe bază de gaze naturale și se asigură reducerea emisiilor și susținerea producerii de energie din surse regenerabile și se creează premisele reducerii defrișărilor în zonele ariilor natural protejate, arată guvernul.