CJ Suceava va aproba înființarea a 51 de posturi de specialitate vacante la Spitalul Județean Suceava, dar și transformarea și redistribuirea altor posturi după necesități pentru a asigura funcționarea unității spitalicești în actualele condiții

Consiliul Județean Suceava a fost convocat pentru marți în ședință de îndată urmând să aprobe modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență „Sfântul loan cel Nou” Suceava.

Ședința a fost convocată de președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, care arată și necesitatea aprobării acestui proiect de hotărâre.

Astfel, este necesară asigurarea personalului de specialitate necesar funcționării instituției în condițiile evoluției situației epidemiologice locale generată de răspândirea noului coronavirus SARS – CoV – 2, având în vedere că o parte semnificativă a personalului medical a fost infectat.

Prin proiectul de hotărâre se propune transformarea, după necesități, a unor posturi vacante în vederea ocupării ulterioare și redistribuirea unora dintre acestea de la un sector de activitate la altul, în vederea eficientizării activității unor compartimente de specialitate, dar și transformarea   unor  posturi  ocupate  ca  urmare  a  promovării  de titulari a examenelor de promovare în grad imediat superior celui deținut organizate la nivel național, a absolvirii studiilor superioare de specialitate, respectiv a absolvirii programelor de specializare.

Astfel, se propune înființarea unui număr de 51posturi de specialitate vacante, respectiv: un post de medic specialist, zece posturi de asistent medical cu studii postliceale și zece posturi de infirmieră la Secția ATI, patru posturi de biolog și un post de îngrijitoare la Laboratorul BK, două posturi de medic specialist la Secția pneumologie, trei  posturi  de  medic  specialist  și  cinci  posturi  de  asistent  medical  cu  studii postliceale la Secția boli infecțioase, dar și un post de medic specialist și trei posturi de asistent medical cu studii postliceale la Secția oncologie medicală precum și trei posturi de asistent medical cu studii postliceale la Secția gastroenterologie și două posturi de medic specialist, trei posturi de asistent medical cu studii postliceale și trei posturi de infirmieră la Secția nefrologie.

Totodată, se propune transformarea unor posturi vacante, respectiv, un post vacant de medic specialist, specialitatea chirurgie pediatrică, din cadrul Secției chirurgie și ortopedie infantilă în medic rezident,     un post vacant de brancardier din cadrul Secției chirurgie generală în medic rezident și trecerea acestuia la Secția ATI.

Mai mult, se propune transformarea unor posturi ocupate, astfel: un post ocupat de asistent medical principal cu studii postliceale din cadrul Secției obstetrică-ginecologie în asistent medical principal cu studii superioare, ca urmare a absolvirii de către titularul postului a studiilor superioare de specialitate,    un post ocupat de asistent medical cu studii postliceale din cadrul Secției ATI în asistent medical principal cu studii postliceale, ca urmare a promovării de către titularul postului a examenului de promovare în grad imediat superior celui deținut organizat la nivel național,  un post ocupat de inspector de specialitate gradul I din cadrul Serviciului RUNOS în expert gradul I ca urmare a absolvirii de către titularul postului a programului de specializare.