Reînscrierea copiilor în grădiniţe pentru anul şcolar viitor va avea loc în perioada 25 mai- 5 iunie, iar înscrierea copiilor în grădiniţe, care nu au frecventat până acum învăţământul preşcolar, este prevăzută să se desfăşoare în două etape, respective 8 iunie- 3 iulie şi 20 iulie- 10 august


Intră acum și în grupul de

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a stabilit, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, calendarul reînscrierii şi înscrierii preşcolarilor în grădiniţe pentru anul şcolar 2020-2021.

Astfel, reînscrierea copiilor care frecventează grădiniţa în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2020-2021 va avea loc în perioada 25 mai – 5 iunie.

Înscrierea copiilor care nu au frecventat până acum acest tip de învăţământ se va desfăşura  în două etape: 8 iunie – 3 iulie şi 20 iulie – 10 august, iar cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11 – 31 august.

Într-un comunicat de presă al MEC se precizează că reînscrierile se pot efectua şi prin poştă electronică, telefonic sau fax, iar pentru înscriere, părinţii pot comunica unităţii de învăţământ prin poştă electronică, telefonic sau fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicaţia specifică din Modulul SIIIR – Înscriere la grădiniţă 2020-2021.

Sursa citată menţionează că ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislaţia în vigoare şi, cu precădere, în acest an şcolar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învăţământului general obligatoriu.

“În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice”, se arată în comunicatul de presă.

Conform MEC, criteriile generale de departajare sunt următoarele:

existenţa unui document care dovedeşte că un copil este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi), existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte, existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă, existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoţit de certificatul de orientare şcolară, eliberat de Comisia de orientare şcolară şi profesională.

MEC mai precizează că aceste criterii specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de către consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 29 mai 2020) nu pot fi discriminatorii şi nu pot include liste de preînscrieri

Totodată, pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învăţământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de înscriere, iar aceste criterii specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Orarul reînscrierilor şi cel al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Potrivit MEC, pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor mai posta pe site-ul unităţii de învăţământ/ISJ şi, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii: capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată), numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare), criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;

În comunicat se mai arată că unităţile de învăţământ preşcolar particular vor afişa şi informaţii privind statutul grădiniţei respectiv dacă este autorizată să funcţioneze provizoriu sau dacă este acreditată de Agenţia pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

“Pentru soluţionarea diferitelor situaţii legate de reînscriere/înscriere în unităţile de învăţământ preşcolar, ISJ/ISMB vor consilia şi sprijini părinţii, ţinând cont, cu precădere, de interesul educaţional al copilului. Inspectoratele şcolare se vor asigura că sunt îndeplinite, în fiecare unitate de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preşcolari, condiţiile organizatorice şi logistice necesare”, a mai informat MEC.   


Intră acum și în grupul de