Sucevenii reclamă execuţia şi montarea termopanelor

Conducerea Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Suceava a efectuat o analiză a situaţiei reclamaţiilor primite pe parcursul anului 2009 şi a constatat un număr mare de plângeri vizând execuţia şi montarea tâmplăriei cu geam termoizolator. „Astfel, până la această dată a fost înregistrat un număr de 40 de reclamaţii. Trebuie de remarcat că s-a constatat o scădere faţă de anul trecut, când la aceeaşi dată se înregistraseră 51 de reclamaţii”, declară comisarul superior al CJPC Suceava, Elena Oanea.
Astfel, în urma analizei celor 40 de reclamaţii, s-a constatat că 35 erau întemeiate, două nu, iar în cazul a trei dintre ele este necesară efectuarea unei expertize tehnice.

Sucevenii au reclamat nerespectarea clauzelor contractuale, respectiv termenul de livrare, dimensiunile tâmplăriei PVC, livrarea tuturor componentelor menţionate, etc; executare de lucrări necorespunzătoare, prezenţa condensului în perioada rece a anului, dar şi alte aspecte, cum ar fi prezenţa de zgârieturi, margini şi colţuri lovite, diferenţe de culoare; apariţia de defecţiuni în perioada de garanţie, societatea refuzând să remedieze deficienţele apărute; de multe ori, preţul nu este calculat corespunzător.

„Dintre operatorii economici care prestează servicii de montare tâmplărie PVC, cele mai multe reclamaţii au vizat pe SC LISSIM SRL GHERLA punct de lucru Suceava şi SC IUVENTUSLUX ORIENT SRL, fiecare cu câte 12 reclamaţii. Avertizăm pe această cale prestatorii unor astfel de servicii că repetarea abaterilor se constituie ca o PRACTICĂ, sancţionarea urmând a fi făcută conform Legii nr.363/2007 privind practicile comerciale incorecte. Cuantumul amenzilor este cuprins între 3.000 şi 30.000 lei, iar în situaţia în care ulterior se constată că practica incorectă nu a încetat, cuantumul amenzii se dublează şi activitatea agentului economic se suspendă”, precizează Elena Oanea.

Până acum, comisarii CJPC Suceava au aplicat un număr de 16 amenzi contravenţionale, în cuantum total de 97.000 lei, dintre care 41.000 lei aplicate pentru SC LISSIM SRL Gherla punctul de lucru Suceava şi s-au aplicat tot atâtea măsuri de refacere a lucrărilor, înlocuire a geamurilor sau restituirea contravalorii lucrării prestate.

„Rugăm pe această cale consumatorii să efectueze astfel de lucrări numai pe bază de contract, să solicite factură în momentul achitării unui avans sau contravalorii lucrării şi de asemenea, foarte important, să solicite încheierea unui proces verbal de recepţie la finalizarea lucrării. De asemenea, trebuie să analizeze cu atenţie contractul, să aleagă materialele, subansamblele, în cunoştinţă de cauză. Acestea sunt de calităţi diferite, prezintă caracteristici diferite-coeficient de transfer termic, factor de transparenţă a sticlei, durata medie de utilizare şi, evident, preţurile sunt proporţionale, să analizeze devizul întocmit, schiţa lucrării. Să verifice dacă în contract sau anexe ale acestuia se precizează cu exactitate operaţiile care se efectuează la beneficiar – dacă se execută şi finisarea pervazului, montarea glafului, îndepărtarea resturilor de materiale rezultate din procesul de montaj, toate acestea constituind tot obligaţii ale prestatorului de servicii, dacă sunt prevăzute în contract”, a încheiat Elena Oanea.

loading...