ITM Suceava a verificat cele 13 firme sucevene care se ocupă cu plasarea forței de muncă și a aplicat șapte amenzi. Persoanele mediate au fost plasate în Belgia, Olanda şi Germania în agricultură.

Inspectori de muncă ai Serviciului control relații de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au verificat 13 agenți economici care se ocupă cu plasarea forței de muncă, controalele făcând parte din acţiunile prevăzute în cadrul campaniei naţionale derulate în perioada 11 – 22 mai 2020.

Inspectorul şef al ITM Suceava, Romeo Butnariu, a informat, miercuri,  într-un comunicat de presă că, în perioada 11 – 22 mai 2020, s-a desfăşurat Campania Naţională pentru verificarea respectării de către persoanele juridice care desfăşoară activităţi de mediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate, a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului 384/2001.

El a spus că la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava sunt înregistraţi 13 agenţi economici care desfăşoară „ activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă”, cod CAEN 7810.

Butnariu a mai spus că  inspectorii ITM au efectuat verificări la cei 13 agenţi de plasare a forţei de muncă arătând că persoanele mediate de către aceştia au fost plasate în Belgia, Olanda şi Germania, domeniul de activitate fiind în agricultură.

El  a precizat că în urma acestor verificări au fost aplicate 7 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 34.000 lei.

Inspectorul şef al ITM Suceava a menţionat că printre deficienţele  constatate în domeniul relaţiilor de muncă în timpul acestor controale se numără nerespectarea art.11 din Legea 156/2000 republicată, privind obligaţia agenţilor de plasare a forţei de muncă de a transmite, trimestrial, inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, până la sfârşitul lunii următoare trimestrului încheiat, situaţia privind contractele de mediere încheiate şi persoanele angajate în străinătate, conform modelului stabilit prin normele de aplicare a prezentei legi.

Totodată, inspectorii de muncă au mai constatat că nu a fost respectat art.13 din Legea 156/2000 republicată, conform căruia “ofertele ferme din contractele încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite într-un alt stat decât România, care au calitatea de angajator, contractele de mediere şi contractele individuale de muncă trebuie să includă toate elementele prevăzute la art.11 din Legea 156/2000”.

În comunicatul de presă al ITM Suceava se menţionează că  “migraţia forţei de muncă este un fenomen prezent în societatea românească, cetăţenii români apelând la societăţile de intermediere sau la persoane fizice pentru ocuparea unui loc de muncă în străinătate. Desfăşurarea activităţii de mediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate cu încălcarea dispoziţiilor legale incidente, constituie un factor de vulnerabilitate pentru cetăţenii aflaţi în căutarea unui loc de muncă în străinătate prin intermediari care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru a media şi plasa forţă de muncă, fapt care poate avea consecinţe negative asupra siguranţei şi integrităţii acestor persoane, aflate în general într-o situaţie precară, ce poate conduce la situaţii de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă”.

Conform sursei citate, în Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2020 au fost prevăzute organizarea şi desfăşurarea unei Campanii la nivel naţional, în scopul combaterii cazurilor de plasare ilegală a forţei de muncă în străinătate şi asigurării unei mai bune protecţii a cetăţenilor români aflaţi în căutarea unui loc de muncă în străinătate.

“În contextul actual, generat de pandemia cu virusul COVID-19, riscurile la care se expun cetăţenii români care vor să muncească în străinătate sunt mai mari.

Nerespectarea dispoziţiilor legale privind plasarea forţei de muncă în străinătate constituie un fenomen grav, din cauza consecinţelor pe care le poate produce prin faptul că: intermediarul percepe taxe de la solicitantul locului de muncă în condiţiile în care legea interzice acest fapt; solicitantul poate fi înşelat, fiind abandonat pe teritoriul statului străin; lucrătorul nu cunoaşte date despre angajatorul din străinătate pentru care urmează să presteze activitatea;  lucrătorul nu cunoaşte condiţiile de muncă, de cazare, numărul de ore pe care va trebui să le muncească zilnic, activitatea pe care va trebui să o presteze, salariul la care are dreptul pentru munca depusă  etc”, se menţionează în comunicatul de presă al ITM Suceava.

Campania naţională derulată în perioada 11-22 mai 2020 a avut ca obiective identificarea cazurilor de nerespectare a condiţiilor de funcţionare şi a procedurii de înregistrare, de către persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României ca agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate; identificarea şi combaterea cazurilor de plasare a forţei de muncă în străinătate cu încălcarea obligaţiilor pe care plasatorul le are faţă de solicitantul locului de muncă; conştientizarea agenţilor de plasare a forţei de muncă în străinătate faţă de obligativitatea respectării prevederilor legale; diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenţii de plasare a forţei de muncă a prevederilor legale în domeniu.

În grupul ţintă al campaniei au fost incluşi agenţii de plasare a forţei de muncă aflaţi în evidenţa inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi orice alte persoane fizice sau juridice care desfăşoară pe teritoriul României activitatea de selecţie şi plasare a forţei de muncă în străinătate.

loading...