Aproape 550 000 de măşti au fost repartizate judeţului Suceava pentru protecţia elevilor, cadrelor didactice şi personalului didactic-auxiliar implicaţi în sesiunile de pregătire şi în examenele naţionale. Elevii din clasele terminale ale gimnaziilor şi ale unităţilor liceale revin la cursuri începând de marţi, pentru o perioadă de două săptămâni de pregătire

This photo taken on February 18, 2020 shows a worker sorting face masks being produced to satisfy increased demand during China’s COVID-19 coronavirus outbreak, at a factory in Nanjing, in China’s Jiangsu province. – The medical equipment factory switched surgical instruments and dental equipment production lines to a mask production line to meet the increased demand. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat, vineri, pentru NewsBucovina, că judeţului Suceava i-au fost repartizate 548 000 de măşti pentru protecţia elevilor, cadrelor didactice şi a personalului auxiliar şi vor fi distribuite până marţi unităţilor de învăţământ care reiau din data de 2 iunie, pentru două săptămâni, cursurile pentru elevii din clasele terminale de gimnaziu şi liceu.

El a arătat că măştile vor fi distribuite elevilor şi personalului didactic în vederea desfăşurării în condiţii de siguranţă atât a sesiunilor de pregătire, cât şi a examenelor naţionale.

Anuţei a spus că  în judeţul Suceava ar urma să participe la aceste activităţi de pregătire 10 709 elevi ai claselor terminale, respectiv din clasele a VIII-a, a XII-a şi a XIII-a.

El a precizat că activităţile de pregătire vor fi susţinute de 6578 de cadre didactice sucevene.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava a spus că în perioada 26-28 mai 2020 inspectorii şcolari suceveni au efectuat o inspecţie tematică privind pregătirea unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru reluarea cursurilor pentru elevii din clasele terminale de gimnaziu şi liceu în vederea pregătirii pentru susţinerea Evaluării Naţionale, respectiv a Examenului de Bacalaureat.

El a precizat că au fost verificate aproximativ 80 la sută din unităţile de învăţământ unde se reiau cursurile, în special, cele cu minimum două clase din anii terminali.

“Nu s-au semnalat probleme deosebite în unităţile de învăţământ cu ocazia acestor inspecţii, şcolile sunt pregătite să reia cursurile pentru elevii claselor terminale”, a subliniat Anuţei.

Inspectorul şcolar Cezar Anuţei a mai declarat că cele 548 000 de măşti solicitate de ISJ Suceava au fost repartizate judeţului Suceava şi sunt deja distribuite în unităţile de învăţământ unde se reiau cursurile.

El a menţionat că cele 186 de şcoli gimnaziale, colegii şi licee din judeţ au stabilit programe de desfăşurare a cursurilor, cu respectarea recomandărilor MEC, durata activităţilor petrecute de elevi în sălile de clasă urmând să fie de cel mult 3 ore pentru elevii de liceu şi de 2 ore pentru elevii de gimnaziu, iar pauzele intermediare sunt programate decalat, astfel încât elevii de la clase diferite să nu interacţioneze fizic.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava a mai precizat că la nivelul unităţilor de învăţământ s-au luat măsuri pentru ca în sălile de clasă activităţile să se desfăşoare prin stabilirea clară a locurilor în bănci astfel încât să existe o distanţă între elevi, pe rânduri şi între rânduri, de 2 m unul faţă de altul.

Anuţei a arătat că în unităţile de învăţământ sunt asigurate, cu sprijinul autorităţilor locale, substanţele dezinfectante necesare, precum şi termometre digitale non contact pentru măsurarea temperaturii corporale la intrarea în incinta şcolilor a elevilor, cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar.

Potrivit ISJ Suceava,  în judeţul Suceava funcţionează 47 de cabinete medicale şcolare în şcoli şi licee, iar alte 19 în grădiniţe şi cămine, personalul medical fiind format din 20 de medici şcolari şi 75 de asistenţi medicali.

De menţionat este că în localităţile unde nu există reţea de medicină şcolară acordarea asistenţei medicale în fiecare unitate de învăţământ ar urma să fie efectuată cu personalul cabinetelor medicale individuale ale medicilor de familie .

Reamintim că în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) şi Ministerul Sănătăţii au emis un ordin comun pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ.

Ordinul comun al celor două ministere prevede următoarele măsuri pentru organizarea activităţii în unităţile/instituţiile de învăţământ, în actualul context epidemiologic:

-Accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minima de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;

-Nu este permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3 grade Celsius;

-Va fi asigurată dezinfectarea suprafeţelor expuse şi se va respecta măsura distanţării fizice.

În acelaşi ordin sunt stabilite următoarele acţiuni şi măsuri implementate la nivelul unităţilor/instituţiilor de învăţământ:

– la intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depăşească 37,3 grade Celsius) de către cadrul medical care va asigura asistenţa medicală pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor

– participarea elevilor la activităţile de pregătire va fi decisă de părinţi după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora

– parcursul prin curtea şcolii până la intrarea în unitatea de învăţământ se va realiza pe un traseu bine delimitat şi semnalizat

– la intrarea în unitatea de învăţământ vor fi asigurate materiale şi echipamente de protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini)

– în toate spaţiile în care se vor desfăşura activităţi cu elevii vor fi afişate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare şi de prevenire a infectării cu SARS CoV-2

-unităţile sunt dotate permanent cu săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini

– durata activităţilor petrecute de elevi în sălile de clasă va fi de cel mult:

3 ore pentru elevii de liceu

2 ore pentru elevii de gimnaziu

4 ore pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale

-pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacţioneze fizic

-în sălile de clasă activităţile/examenele se vor desfăşura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanţă între elevi/candidaţi, pe rânduri şi între rânduri, de 2 m faţă de altul

pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite  şi, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii)

-colectarea măştilor se va face în locuri special, semnalizate corespunzător

-la sfârşitul activităţilor, elevii vor primi o nouă mască de protecţie.

(LB)

loading...