Garda Forestieră Suceava anunță că în urma verificărilor din ultimele trei luni au fost aplicate amenzi de peste 200.000 de lei și s-a confiscat lemn în valoare de aproape 300.000 de lei

Garda Forestieră Suceava anunță că începând cu data de  01.04.2020  a fost iniţiată o acţiune tematică de verificare a modului în care agenţii econmici autorizaţi pentru activitatea de exploatare forestieră gestionează masa lemnoasă autorizată spre exploatare din pădurile de pe raza judeţului Suceava.

    În cadrul acţiunii de control au fost verificate existenţa stocurilor de material lemnos din depozitele primare, în concordanţă cu documentele care atestă respectivele volume;modul de emitere a documentelor cu regim special de însoţire a transporturilor de materiale lemnoase din depozitele primare, corectitudinea acestora, modul de raportare în programele informatice specifice; existenţa şi corectitudinea codurilor unice generate de programul informatic WoodTracking, pentru fiecare aviz primar de însoţire a materialului lemnos expediat;volumele rezultate ca urmare a exploatărilor de masă lenoasă, raportate la actele de punere în valoare şi la celelalte documente subsecvente acestora.

Sursa citată menționează că urmare a celor  51 controale executate de angajaţii Gărzii Forestiere Suceava, au fost aplicate  64 sancţiuni contravenţionale, însumând 213 mii lei și s-a confiscat un volum de 1.460 mc  material lemnos, respectiv 1.202 mc lemn rotund şi 258 mc lemn de foc.

Valoarea materialului lemnos confiscat este de 294,4 mii lei.

„Garda Forestieră Suceava atrage din nou atenţia că faptele de natură a afecta integritatea fondului forestier naţional sunt şi vor fi drastic pedepsite, în perioada următoare urmând a se intensifica acest tip de controale”, se arată în comunicatul semnat de șeful Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Gășpărel.