Paza buna trece primejdia…incendiilor

Ghidaţi de zicala „Paza bună, trece primejdia rea”, specialiştii Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Suceava recomandă sucevenilor o serie de măsuri de prevenire a incendiilor în sezonul rece. „Anotimpul rece aduce cu el o serie de schimbări în viaţa şi activitatea comunităţilor locale, care presupun şi necesitatea asigurării unor măsuri de reducere şi înlăturare a riscurilor de incendiu. În perioada sezonului rece creşte pericolul izbucnirii incendiilor din cauza sistemelor de încălzire utilizate.

Prevenirea incendiilor presupune asigurarea protecţiei cetăţenilor, bunurilor şi construcţiilor acestora. La nivelul gospodăriilor populaţiei prevenirea incendiilor se poate asigura prin acţiuni preventive ale membrilor Compartimentului de prevenire din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, dar şi prin autocontrolul executat de fiecare gospodar în parte” precizează căpitan Dan Baltaru, ofiţer în cadrul Compartimentului de Informare şi relaţii publice din cadrul ISU „Bucovina” Suceava.

Astfel, pentru înlăturarea pericolului de incendiu care apare din cauza exploatării în condiţii necorespunzătoare a sobelor sau a altor mijloace de încălzire, pompierii suceveni recomandă respectarea următoarelor măsuri specifice : se vor verifica cu atenţie sobele şi coşurile de evacuare a fumului, urmărindu-se ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită pătrunderea scânteilor şi incendierea materialelor combustibile din apropiere; coşurile de evacuare a fumului se vor tencui pe toată înălţimea lor în zona podului, iar la trecerea prin planşee şi acoperişuri realizate din materiale combustibile, se vor izola faţă de acestea cu materiale incombustibile; se vor asigura distanţe de siguranţă între materialele combustibile aflate în încăperi şi mijloace locale de încălzire (minim 50 cm pentru sobe cu acumulare de căldură şi 100 cm faţă de cele fără acumulare de căldură); pardoseala combustibilă din faţa focarelor şi cenuşarelor sobelor se va proteja cu tablă având dimensiunile de minim 50cm x 70 cm; cenuşa se va evacua în locuri special amenajate şi numai după ce se vor stinge resturile de jar.

Pompierii mai spun că este interzisă utilizarea sobelor fără uşiţe la focare sau cenuşare precum şi folosirea lemnelor mai lungi decât vatra sobei şi vă recomandă să nu lăsaţi copii nesupravegheaţi sau cu uşa încuiată în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de încălzit; nu aprindeţi focul în sobe cu benzină, gazolină sau alte lichide inflamabile şi nu supraîncălziţi sobele pe timpul exploatării iar sobele fără acumulare de căldură se vor amplasa numai pe suport din material incombustibil. De asemenea, în încăperile cu pereţi combustibili porţiunea de perete de lângă sobă se va executa din zidărie care va depăşi marginile sobei cu minimum 50 cm pe toate direcţiile.

O altă cauză frecventă de incendiu în sezonul rece este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor electrice şi a aparatelor electrice de încălzire.

„Se impune, de asemenea, respectarea următoarelor măsuri elementare de siguranţă, în vederea evitării apariţiei unui incendiu: nu suprasolicitaţi circuitele electrice prin conectarea mai multor consumatori decât cei prevăzuţi pentru instalaţia respectivă ; nu utilizaţi siguranţe supradimensionate în tablourile de distribuţie a energiei electrice; nu folosiţi instalaţii şi consumatori electrici în stare defectă; nu realizaţi improvizaţii la instalaţiile electrice de orice fel; pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor şi consumatorilor electrici apelaţi numai la persoane autorizate; este interzisă folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici fără ştecăr, direct în priză; nu utilizaţi consumatori de energie electrică (reşouri, radiatoare, fiare de călcat, etc.) fără luarea măsurilor de izolare a acestora faţă de materialele combustibile din încăperi ; se interzice pozarea conductoarelor sau cablurilor electrice direct pe elementele combustibile ale construcţiilor; în cazul demolării parţiale a unei instalaţii nu lăsaţi neizolate capetele conductorilor electrici; nu utilizaţi veioze cu abajururi din materiale combustibile sau textile” sfătuieşte căpitanul Baltaru.

Potrivit acestuia, o altă cauză generatoare de incendiu, deloc de neglijat, este reprezentată de neregulile în instalarea şi exploatarea centralelor termice cu combustibil lichid sau gazos .

Astfel, pentru înlăturarea acestor deficienţe se vor respecta următoarele măsuri: montarea centralelor se va realiza numai de către personal autorizat; coşurile de evacuare a fumului se vor realiza din materiale incombustibile, rezistente la foc, la acţiunea corozivă a fumului şi a gazelor de ardere; este interzisă depozitarea în centrala termică a combustibilului lichid (excepţie făcând rezervorul de consum zilnic) precum şi a unor utilaje sau materiale ce nu au legătură cu exploatarea acesteia.

Punerea în funcţiune a injectoarelor de combustibil lichid sau a arzătoarelor cu combustibil gazos se va face cu respectarea strictă a regulilor de aprindere. Trebuie, mai întâi verificat focarul în vederea depistării eventualelor scurgeri sau scăpări de combustibil, apoi se recomandă ventilarea focarului în vederea depistării eventualelor scurgeri sau scăpări de combustibil; ventilarea focarului şi canalelor de evacuare a gazelor înainte de punerea în funcţiune, timp de 10 minute, şi nu în ultimul rând, aprinderea se va efectua întotdeauna respectând principiul „gaz pe flacără ”.

Ofiţerul din cadrul Compartimentului de Informare şi relaţii publice mai adaugă la final că este de reţinut un lucru foarte important:„E mult mai uşor să previi un incendiu decât să-l stingi”.

loading...