Şase candidaţi din judeţul Suceava au obţinut nota 10 la proba scrisă a Examenului naţional pentru definitivare în învăţământ, iar patru dintre aceştia au promovat examenul cu media 10

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat, marţi, rezultatele înregistrate de candidaţii care au susţinut proba scrisă din cadrul examenului naţional pentru definitivare în învăţământ, în sesiunea 2020.

Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la nivel naţional, procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 8este de 69,17%, iar 101 candidaţi au obţinut nota 10.

În judeţul Suceava şase candidaţi au obţinut nota 10 la proba scrisă, iar patru dintre aceştia au promovat examenul cu media 10.

Astfel, candidaţii care au fost notaţi cu 10 au susţinut proba scrisă la disciplinele : matematică- 1 candidat, Limba română şi literatura pentru copii, Metodica activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar( învăţământ preşcolar în limba română)- 2 candidaţi, Industrie Alimentară( Specialitate şi Metodica predării acesteia)- 1 candidat, Informatica şi Tehnologia Informaţiei( Specialitate şi Metodica predării acesteia)- 1 candidat şi Turism şi Servicii( Specialitate şi metodica predării acesteia).

 MEC a precizat că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obţină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obţinute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70 la sută în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Reamintim că în judeţul Suceava, din totalul celor 268 de candidaţi cu drept de participare la proba scrisă a examenului de definitivare în învăţământ  au fost prezenţi 254 de candidaţi, 14 au absentat, 10 s-au retras din examen, iar un candidat a fost eliminat din examen pentru tentativă de fraudă.

Afișarea rezultatelor inițiale s-a realizat atât la centrele de examen, cât și online, pe site-ul definitivat.edu.ro.

Contestaţiile pot fi depuse la centrele de examen sau pot fi transmise on-line sau prin fax, în data de 29 iulie, respectiv 30 iulie (până la ora 12:00), iar rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2020.

Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar.

(LB)