ISJ Suceava: 171 de candidați la definitivat au obținut medii între 8 și 10 și au promovat examenul. Rata de promovabilitate în județ înainte de contestații este de 70,37%

FOTO: Libertatea.ro

Rata de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ din sesiunea 2020 înainte de contestații este în județul Suceava de 70,37% a anunțat Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Potrivit datelor centralizate de ISJ Suceava, procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 8) este de 70,37%, iar 4 candidați au obținut media 10.

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 171 de candidați cu medii între 8 și 10.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

În această sesiune, 268 de candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenți 254 de candidați. Dintre aceștia, 10 de candidați s-au retras, iar un candidat a fost eliminat.

Afișarea primelor rezultate s-a realizat atât la centrele de examen, cât și online, pe site-ul definitivat.edu.ro.

Contestațiile se depun conform calendarului aprobat, la centrele de examen sau pot fi transmise on-line sau pe fax, în zilele de 29 iulie, respectiv 30 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2020.

Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar.