Schimb de terenuri între comuna Panaci, CJ Suceava și Direcția Silvică Suceava pentru modernizarea a 3,6 km de drum și finalizarea întregului tronson de drum județean Panaci-Bilbor. Flutur: Acest drum va contribui la intensificarea activităților economice și a turismului în zonă

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, miercuri, că în ședința de joi a Consiliului Județean Suceava va fi făcut un pas important pentru finalizarea drumului Panaci – Bilbor proiect care a fost blocat din cauza unor probleme legate de regimul juridic al unor terenuri.

Potrivit lui Flutur au mai rămas de modernizat 3,66 km din drumul Panaci – Bilbor, fiind deja realizați 28 km, din care 22 km cu fonduri guvernamentale și 6 km cu  fonduri europene.

El a explicat că pentru cei 3,66 km care mai sunt de modernizat este nevoie de reglementarea regimului juridic al unei suprafețe de teren pe care ce desfășoară traseul acestui drum, iar Primăria comunei Panaci a transmis Consiliului Județean că a reușit să clarifice statutul juridic pentru suprafața în discuție, astfel că se poate trece la finalizarea procedurii.

Președintele CJ Suceava a reamintit că județul Suceava, prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava, a accesat Programul Național de Dezvoltare Locală pentru realizarea obiectivului Modernizare DJ 174 C, Panaci – Bilbor.

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții al cărui traseu se desfășoară pe un teren inclus în fondul forestier național, aflat în administrarea Direcției Silvice Suceava, este necesară scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier național, iar în vederea realizării acestei proceduri, pentru care proprietarul terenului și-a exprimat acordul, este necesar ca județul Suceava să dețină în proprietate o suprafață de teren egală cu suprafața și valoarea terenului care se scoate definitiv din fondul forestier.

„În aceste condiții, a fost identificat, împreună cu reprezentanții Direcției Silvice Suceava, terenul în suprafață de 70.000 mp, aflat în domeniul public al Comunei Panaci, teren care îndeplinește toate condițiile pentru a putea face obiectul compensării în cadrul procedurii de scoatere din fondul forestier național a terenului pe care este amplasat drumul DJ 174 C. Calitatea de proprietar a Județului Suceava asupra terenului solicitat în domeniul public va fi dobândită după adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local al Comunei Panaci având ca obiect transferul dreptului de proprietate, respectiv trecerea acestui bun din domeniul public al Comunei Panaci în domeniul public al Județului Suceava”, a menționat Flutur.

El a mai arătat că trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui județ în domeniul public al județului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre de consiliu judeţean.

În acest sens a fost inițiat proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al Comunei Panaci în domeniul public al județului Suceava a bunului imobil – teren în suprafață de 70.000 mp, care va fi supus, joi, dezbaterii şi adoptării plenului Consiliului Judeţean Suceava.

„Acest drum nu facilitează doar legătura dintre cele două județe vecine, Suceava și Harghita, dar asigură și o legătură între DN 17 și DN 15, scurtând distanța Vatra Dornei  – București cu 100 km. Devenind una dintre căile de comunicare între Bucovina și Ardeal, acest drum va contribui în scurt timp la intensificarea activităților economice și a turismului în zonă”, a declarat Flutur.