220 milioane de euro la dispozitia IMM-urilor pana la sfarsitul anului 2010

Numit raportor al Parlamentului European pe tema “Realizarea coeziunii teritoriale, sociale şi economice în Uniunea Europeană – o condiţie esenţială pentru o dezvoltare durabilă şi competitivitate globală”, europarlamentarul sucevean Petru Luhan (PDL/PPE) consideră că şi după 2013 este nevoie de un efort susţinut la nivel european pentru diminuarea diferenţelor de dezvoltare între regiuni.

Acest obiectiv se poate realiza prin întărirea coeziunii şi creşterea competitivităţii.

Dacă în ceea ce priveşte investiţiile în infrastructură, calitatea mediului şi aspecte sociale detaliile rămân să fie dezbătute şi prezentate în cadrul raportului, în ceea ce priveşte competitivitatea, Petru Luhan (PDL/PPE) afirmă că rolul central în dezvoltarea economiei europene, în general, şi a celei romaneşti, în special, trebuie să fie jucat de întreprinderile mijlocii. Acestea constituie nucleele ce se pot dezvolta în condiţiile dificile ale crizei economico-financiare.

In acest context, europarlamentarul aminteşte reprezentanţilor mediului de afaceri din România că sprijinul european oferit prin intermediul fondurilor structurale şi al altor instrumente financiare este în continuare disponibil prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.

De asemenea, tot cu sprijin european, un buget de 220 de milioane de euro va fi pus la dispoziţia microîntreprinderilor, IMM-urilor şi întreprinderilor mari printr-o schemă temporară de ajutor de stat pentru sprijinirea societăţilor afectate de criză economică şi financiară până la sfârşitul anului 2010. Ajutorul de stat poate fi acordat sub forma de sume nerambursabile, împrumuturi în condiţii preferenţiale, subvenţii de dobânda, garanţii sau eşalonarea creanţelor deţinute sau preluate de autorităţile publice, pentru a fi recuperate, fără perceperea de dobânzi pe întreaga perioada de eşalonare.

loading...