Sute de amenzi aplicate de pompierii suceveni în 2009

În afara intervenţiilor la incendii, descarcerare, SMURD pompierii verifică şi respectarea normelor privind prevenirea incendiilor. În primele 11 luni inspectorii din cadrul ISU „Bucovina” Suceava au aplicat cca 500 de amenzi şi peste 2000 de avertismente. „Activitatea inspecţiei de prevenire a vizat permanent îndeplinirea funcţiilor de reglementare, avizare/autorizare, informare publică, îndrumare şi control privind prevenirea situaţiilor de urgenţă, precum şi pregătirea populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă. Astfel, au fost înregistrate şi soluţionate în termenul legal, un număr de 944 cereri pentru eliberarea avizelor, autorizatiilor şi consultanţelor de securitate la incendiu şi protecţie civilă şi s-au eliberat 64 de autorizaţii de securitate la incendiu, 290 avize de securitate la incendiu, 3 avize de protecţie civilă şi 6 acorduri de securitate la incendiu – pentru organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii”, precizează şeful ISU „Bucovina” Suceava, col Ion Burlui.

În total inspecţia de prevenire a executat 1974 de controale cuprinzând: 57 la lucrări de investiţii avizate din punct de vedere a securităţii la incendiu sau protecţie civilă, 14 obiective cu risc major în care sunt implicate substanţe periculoase, 483 operatori economici, 1295 instituţii, 96 unităţi administrativ teritoriale (11 localităţi sunt planificate în luna decembrie, şi 7 în luna ianuarie 2010), 14 construcţii hidrotehnice şi 15 puncte de comandă din judeţ.

„Detaliind, inspecţia judeţeană a organizat şi executat acţiuni de prevenire la toate cele 32 ocoale ale Direcţiei Silvice Suceava, la 110 societăţi şi persoane fizice deţinătoare de instalaţii de debitare primară a lemnului, 38 controale tematice la unităţi de turism, 161 la instituţii de cultură şi obiectivele cuprinse în lista Patrimoniului UNESCO, 150 controale la unităţi de cult, 42 la unităţi sanitare, 28 controale la centrele de plasament, cămine sau case pentru bătrâni, centre de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap sau cu afecţiuni neuro-psihice, 244 la unităţi de învăţământ şi 14 controale de fond la unităţi cu risc ridicat de pericol în exploatare”, spune col. Burlui.

Acesta a mai subliniat că s-au executat 625 de verificări: 60 la adăposturi de protecţie civilă, 5 localităţi aflate în zona de planificare la urgenţă unde sunt şi obiective de tip SEVESO, 118 în zone inundabile, 273 la zone cu alunecări sau prăbuşiri de teren, 5 la localităţi afectate de alunecări, 122 la sistemele-sirene de înştiinţare/alarmare şi 73 verificări la spaţii de evacuare în situaţii de urgenţă .

În acţiunile preventive executate au fost constatate 11.758 deficienţe din care 10.283 privind securitatea la incendiu şi 1475 în domeniul protecţiei civile. Dintre acestea 6.583 deficienţe au fost soluţionate operativ pe timpul controalelor, iar 2.894 au fost sancţionate, aplicându-se 535 de amenzi în cuantum de 330.450 lei şi 2.371 avertismente.

loading...