Şase unităţi şcolare din mediul rural s-au desfiinţat din cauza scăderii efectivelor de elevi şi preşcolari, o altă unitate de învăţământ a fost înfiinţată, iar o grădiniţă cu program normal a fost transformată în grădiniţă cu program prelungit începând cu anul şcolar 2020-2021


Intră acum și în grupul de

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, Cezar Anuţei, a declarat pentru NewsBucovina că înainte de începerea acestui an şcolar reţeaua şcolară din judeţ a suferit unele modificări, fie prin înfiinţarea unei unităţi de învăţământ, fie prin desfiinţarea unor şcoli primare şi grădiniţe cu program normal, la propunerea unor consilii locale.

Anuţei a explicat că, potrivit legislaţiei, reţeaua şcolară se constituie la propunerea consiliilor locale din localităţile unde funcţionează şcolile respective (conform art. 21 din Ordinului MENCS Nr. 5777/ 22.11.2016 – actul administrativ prin care se stabileşte reţeaua şcolară a localităţii este hotărârea de consiliu local, emisă în baza prevederilor legislaţiei în vigoare.)

El a spus că Inspectoratul Şcolar Judeţean emite avizul conform la propunerea de reţea şcolară a consiliului local şi decizii conform art. 22 şi 28, al. 1 din metodologie, care prevăd că ”inspectorul şcolar general, în baza hotărârii de aprobare a reţelei locale, adoptată de consiliul local şi având în vedere hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar privind acordarea avizului conform, emite decizii, care se comunică unităţilor şcolare implicate în procedura de înfiinţare / reorganizare / desfiinţare, înainte de începutul noului an şcolar”

Anuţei a precizat că principalul motiv pentru care Consiliile Locale ale Unităţilor Administrativ Teritoriale aferente solicită Inspectoratului Şcolar Suceava ca în planul de şcolarizare să fie propusă desfiinţarea unor şcoli / structuri este scăderea efectivelor de elevi sub limitele prevăzute de lege : minim 12 elevi la învăţământul primar şi minim 10 elevi la învăţământul preşcolar (art. 63, al. 1 din Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011).

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava a mai spus că reţeaua şcolară pentru anul şcolar curent a suferit unele modificări, astfel că în judeţul Suceava au fost desfiinţate Şcoala Primară Nr. 2 Bilca din comuna Bilca,  Şcoala Primară Gura Haitii din comuna Şaru Dornei, Şcoala Primară Codru din comuna Cajvana, Şcoala Primară Valea Stânei din comuna Vatra Moldoviţei, Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 Capu Câmpului din localitatea Capu Câmpului, GPN Nr. 2 Grămeşti şi

Şcoala Primară Boteşti, din comuna Horodniceni.

El a precizat că din acest an şcolar a fost înfiinţată Grădiniţa cu Program Normal Boteşti, din comuna Horodniceni, iar GPN Iacobeni s-a transformat în Grădiniţa cu Program Prelungit Iacobeni.

(LB)


Intră acum și în grupul de