Un funcționar al CJ Suceava a fost găsit de ANI în incompatibilitate pentru că ar fi și expert tehnic judiciar și a fost și angajat al unei firme

Un funcționar în cadrul CJ Suceava, Marian Șlincu, a fost găsit de ANI în incompatibilitate.

Potrivit unui comunicat al ANI, în perioada 30 aprilie 2013 – 04 martie 2020, acesta a exercitat simultan cu funcția publică de consilier la Compartimentul cadastru/Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru din cadrul Consiliului Județean Suceava și alte funcții.

Astfel,  în perioada 30 aprilie 2013 – 04 martie 2020 acesta a fost expert tehnic judiciar (specializarea topografie, cadastru și geodezie), iar  în perioada 01 decembrie 2014 – 10 decembrie 2019, inginer topograf în cadrul unei societăți comerciale

 Potrivit ANI, persoana respectivă a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) și dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Potrivit acestor dispoziții, funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate în cadrul regiilor autonome, societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, dar pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public potrivit fișei postului.