Solca și Comănești intră în scenariul roșu, iar alte 10 localități din județ în scenariul galben. Comunele Hănțești, Mănăstirea Humorului, Pojorâta și Șcheia revin la scenariul galben, în timp ce restricțiile în Adâncata, Botoșana , Grămești și Vatra Moldoviței au fost ridicate


Intră acum și în grupul de

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a instituit, vineri, măsuri care sunt prevăzute în „scenariul roșu” pentru orașul Solca și comuna Comănești.

Acestea vor intra în vigoare de duminică de la ora 0:00.

Tot de duminică la ora 0:00 intră în „scenariul galben” orașul Liteni și comunele Arbore, Bălăceana, Cornu Luncii, Fântâna Mare, Fundu Moldovei, Păltinoasa, Pârteștii de Jos, Stulpicani și Sucevița.

De menționat este că de vineri revin în scenariul galben Hănțești, Mănăstirea Humorului, Pojorâta și Șcheia, care erau în scenariul roșu.

Restricțiile se ridică în Adâncata, Botoșana, Grămești și Vatra Moldoviței (0,90).

Ședinția CJSU Suceava a fost convocată de prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, în sistem on-line, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava.

Subiectele puse în discuție pe ordinea de zi au vizat stabilirea unui set unitar de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava, în contextul ultimelor acte normative incidente în domeniul pandemiei de Covid-19 și ca urmare a creșterii incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori, în județul Suceava. 

 Luând în considerare situația prezentată de către D.S.P. Suceava, propunerile fundamentate ale specialiștilor epidemiologi din cadrul structurii de sănătate publică, statisticile zilnice privind incidența cazurilor pozitive Covid-19 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Suceava la mia de locuitori, precum și reevaluările D.S.P. a măsurilor adoptate anterior privind unele localități din județ, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat Hotărârea nr.68 din 13.11.2020.

Art. 1. Având în vedere analiza de risc întocmită de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, începând cu data emiterii prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea măsurile stabilite prin conținutul Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 57 din data de 28.10.2020, pentru unitățile administrativ-teritoriale Adâncata (1,14), Botoșana (0,76), Grămești (1,02) și Vatra Moldoviței (0,90).

Art. 2. Se dispun, începând cu data 13.11.2020, pentru comunele Hănțești, Mănăstirea Humorului, Pojorâta și Șcheia, și începând cu data de 15.11.2020, ora 00.00, pe o perioadă de 14 zile, pentru orașul Liteni și comunele Arbore, Bălăceana, Cornu Luncii, Fântâna Mare, Fundu Moldovei, Păltinoasa, Pârteștii de Jos, Stulpicani și Sucevița, prevăzute în Anexa nr. l la prezenta hotărâre (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 de locuitori) următoarele măsuri:

a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020 (modificată și completată prin H.G. nr. 935/2020), activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 05:00 – 21:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;

c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 Ia H.G. nr. 856/2020 (modificată și completată prin H.G. nr. 935/2020), activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 05:00 -21:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;

d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

e) În aplicarea prevederilor art. 9 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 856/2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 05:00 – 21:00.

Art. 3. Se dispun, începând cu data 15.11.2020, ora 00.00, pe o perioadă de 14 zile, pentru unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Suceava, respectiv orașul Solca și comuna Comănești, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depăşit pragul de 3/1000 locuitori, următoarele măsuri:

a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, organizarea şi desfășurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;

b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă;

c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi, în intervalul orar 05:00 – 21:00;

d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 2 lit. b) şi c) se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

e) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, așa cum sunt definite de H.G. 935/2020;

f)  În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

g) În aplicarea prevederilor art. 9 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;

Art. 3. Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare.

    Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 locuitori

Nr. crt.Denumire unitate administrativ-teritorialăIncidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare)Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 4 alin. 4 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020)Data și ora instituirii măsurilorData expirării măsurilor instituite
  Unități administrativ-teritoriale reevaluate conform art. 5 din HCJSU nr. 57/2020  
 Hănțești2.462.4613.11.2020, ora 00.0026.11.2020, ora 24.00
 Mănăstirea Humorului2.332.3313.11.2020, ora 00.0026.11.2020, ora 24.00
 Pojorâta2.352.3513.11.2020, ora 00.0026.11.2020, ora 24.00
 Șcheia2.492.4913.11.2020, ora 00.0026.11.2020, ora 24.00
  Unități administrativ-teritoriale nou propuse urmare a analizei de risc  
 Arbore1.631.6315.11.2020, ora 00.0028.11.2020, ora 24.00
 Bălăceana2.022.0215.11.2020, ora 00.0028.11.2020, ora 24.00
 Cornu Luncii2.102.1015.11.2020, ora 00.0028.11.2020, ora 24.00
 Fântâna Mare1.911.9115.11.2020, ora 00.0028.11.2020, ora 24.00
 Fundu Moldovei2.022.0215.11.2020, ora 00.0028.11.2020, ora 24.00
 Liteni1.551.5515.11.2020, ora 00.0028.11.2020, ora 24.00
 Păltinoasa1.621.6215.11.2020, ora 00.0028.11.2020, ora 24.00
 Pârteștii de Jos2.102.1015.11.2020, ora 00.0028.11.2020, ora 24.00
 Stulpicani1.651.6515.11.2020, ora 00.0028.11.2020, ora 24.00
 Sucevița2.062.0615.11.2020, ora 00.0028.11.2020, ora 24.00

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori

Nr. crt.Denumire unitate administrativ-teritorialăIncidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare)Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 4 alin. 4 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020)Data și ora instituirii măsurilorData expirării măsurilor instituite
 Solca3.753.7515.11.2020, ora 00.0028.11.2020, ora 24.00
 Comănești4.094.0915.11.2020, ora 00.0028.11.2020, ora 24.00

Intră acum și în grupul de