ISU Suceava a identificat 49 nereguli în domeniul apărării împotriva incendiilor la secțiile ATI din județ, inclusiv faptul că Pavilionul central al Spitalului Vatra Dornei nu deține autorizație pentru securitate la incendiu, iar Corpul principal al SJU Suceava este autorizat parțial // Rezultatele controalelor

Începând cu data de 17.11.2020, echipele mixte de specialiști ai Inspectoratului pentru situații de urgență județean, DSP, ISCIR și ITM au derulat șapte controale de prevenire la secțiile ATI din cadrul unităților sanitare din județ, respectiv Suceava (2), Rădăuți, Fălticeni, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului, fiind identificate 49 deficiențe în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Potrivit purtător de cuvânt al ISU Suceava, Lt. Alin Găleată, acțiunea a avut drept scop prevenirea și reducerea riscului de manifestare a unor situații de urgență, similare incendiului de la SJU Piatra Neamț. Astfel, în data de 15 decembrie, ISU Suceava a anunțat rezultatele controalelor.

Dintre obiectivele verificate, Pavilionul central al Spitalului Municipal Vatra Dornei nu deține autorizație pentru securitate la incendiu, iar Corpul principal al Spitalului Județean Suceava este autorizat parțial, în sensul în care autorizația a fost emisă pentru anumite elemente componente ale clădirii (etaje, secții, modificări de structură etc.), urmând ca în perioada următoare să fie solicitate autorizațiile de securitate la incendiu și pentru secțiile aflate în curs de modernizare, a precizat Alin Găleată.

În urma celor constatate, au fost emise 49 de avertismente. În acest context, sursa citată explică faptul că „principalul obiectiv al acestor verificări nu a fost sancționarea potențialelor neconformități pe linia apărării împotriva incendiilor, ci informarea corectă și pregătirea personalului angajat, astfel încât acesta să-şi însușească și să respecte regulile de prevenire a incendiilor”.

În acest sens, în paralel cu activitățile de control, pompierii militari suceveni au efectuat exerciții de pregătire privind evacuarea de urgență și folosirea stingătoarelor de incendiu și a hidranților interiori. Aceste exerciții s-au desfășurat în patru secții ale Spitalului Județean de Urgență Suceava (ATI, Paleative, Neonatologie și UPU), în care ponderea pacienților netransportabili este cea mai mare. La aceste activități au participat peste 200 de angajați (medici, asistente, infirmiere, îngrijitoare).

Alin Găleată a specificat că deficiențele identificate din domeniul apărării împotriva incendiilor au fost diferite, însă managerii spitalelor respective au demarat programe de înlăturare a neregulilor constatate.

Principalele deficiențe au constat în:

– reducerea gabaritului căilor de acces evacuare din holuri sau case de scări, prin amplasarea sau depozitarea de diferite materiale necesare actului medical sau aparatură medicală, mobilier etc.;

 – nu este asigurată dotarea tuturor spațiilor cu instalații pentru iluminat de securitate pentru evacuare sau cele existente nu sunt în totalitate funcționale;

– centralele aferente instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu prezintă defecte de funcționare;

            – instalațiile electrice de forță și iluminat sunt utilizate la capacitate maximă și în acest sens, în unele unități, nu s-au efectuat verificări periodice conform reglementărilor tehnice;

            – în unele clădiri, puse în funcțiune anterior perioadei interbelice, holurile utilizate pentru evacuarea persoanelor nu au gabaritul minim de 2,2 metri, îngreunând astfel evacuarea în situații de urgență;

 – la nivelul unor spitale controlate se constată faptul că serviciul privat pentru situații de urgență nu este constituit.

Precizările ISU Suceava în contextul verificărilor efectuate:

„- autorizaţie de securitate la incendiu reprezintă actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau București-Ilfov, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu ;

aviz de securitate la incendiu  reprezintă  actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau București-Ilfov, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări.

Astfel, o clădire se poate afla în una din următoarele situații:

– deține autorizație de securitate la incendiu;

– funcționează fără autorizație de securitate la incendiu – în condițiile în care a fost edificată după anul 1992 sau a fost construită anterior acestui an și asupra ei s-au executat lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației;

– nu necesită autorizație de securitate la incendiu întrucât nu s-a schimbat destinația și/sau nu s-au executat lucrări de modificare;

– autorizate parțial – în sensul în care autorizația a fost emisă pentru un etaj sau o secție din interiorul clădirii.

Construcțiile existente intră în procesul de avizare/autorizare doar în condițiile în care asupra lor se execută lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației. Principala problemă a fondului construit existent este generată de exploatarea, chiar de zeci de ani pentru unele categorii de construcții, fără intervenții de reabilitare a instalațiilor utilitare existente sau lucrări de modificare care să vizeze îmbunătățirea tuturor cerințelor de calitate față de momentul edificării lor.

Menționăm că activitatea pompierilor se derulează în sprijinul cetățeanului iar obiectivele prioritare ale instituției sunt orientate spre eficientizarea acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență,” a arătat ISU Suceava.