Municipiul Fălticeni scapă de măsurile restrictive și intră în „scenariul verde” alături de comunele Cacica, Pârteștii de Jos, Fântâna Mare și Grămești. CJSU a dispus „scenariul galben” pentru comunele Mitocu Dragomirnei, Crucea, Dolhești, Șaru Dornei și Volovăț

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava, a discutat, marți, evoluția cazurilode de Covid-19 în localități ale județului și a dispus mai multe măsuri între care ridicarea măsurilor restrictive în municipiul Fălticeni.

Astfel, prin Hotărârea C.J.S.U nr. 95 din 15.12.2020, s-a dispus, în condițiile art. 4 din Hotărârea C.J.S.U. Suceava nr. 80/2020, respectiv art. 3 din Hotărârea C.J.S.U. Suceava nr. 81/2020 și având în vedere incidențele cazurilor pozitive la mia de locuitori în ultimele 14 zile, începând cu data emiterii prezentei hotărâri, încetarea aplicabilității măsurilor stabilite prin hotărârile sus-menționate, pentru municipiul Fălticeni (1,38), comunele Cacica (0,23), Pârteștii de Jos (0,00), Fântâna Mare (1,15) și Grămești (0,68).

Totodată, se dispun începând cu data de 16.12.2020, ora 00.00, pentru comuna Mitocu Dragomirnei, și începând cu data de 17.12.2020, ora 00.00, pentru comunele Crucea, Dolhești, Șaru Dornei și Volovăț, pentru o perioadă de 14 zile (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 de locuitori) următoarele măsuri:

a)            În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

b)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00 – 23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;

c)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00-23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;

d)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

e)            În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 06:00 – 23:00.

Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare.

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 locuitori           

Nr. crt.  Denumire unitate administrativ-teritorială             Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare)        Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 15, alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020)       Data și ora instituirii măsurilor             Data expirării măsurilor instituite

Unitate administrativ-teritorială pentru care se prelungesc

măsurile restrictive, conform H.G. nr. 1065/2020

1.                           Mitocu Dragomirnei        1,60       1,60       16.12.2020, ora 00.00    29.12.2020, ora 24.00

Unități administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc

măsurile restrictive prevăzute în H.G. nr. 1065/2020

2.                           Crucea  1,51       1,51       17.12.2020, ora 00.00    30.12.2020, ora 24.00

3.                           Dolhești               1,85       1,85       17.12.2020, ora 00.00    30.12.2020, ora 24.00

4.                           Șaru Dornei         1,67       1,67       17.12.2020, ora 00.00    30.12.2020, ora 24.00

5.                           Volovăț 1,74       1,74       17.12.2020, ora 00.00    30.12.2020, ora 24.00