2020 intră în istoria DGASPC Suceava ca anul în care au fost închise ultimele centre de plasament clasice pentru copii. Directorul executiv, Georgeta Nadia Crețuleac: Munca de transformare, de restructurare și închidere, dar și de înființare a noi servicii a fost imensă și a fost nevoie de colaborare cu multe fundații dar și de o legislație bine structurată care să ne sprijine în demersurile noastre

DGASPC Suceava a anunțat că anul 2020 va intra în istoria instituției ca anul în care, după 23 de ani de la înființare ca și Direcție de protecție a copilului, a devenit posibilă închiderea ultimilor două centre de plasament clasice pentru copii.

Încă de la începutul înființării noastre ca Direcție de protecție a copilului, am moștenit centre mamut (chiar cu peste 600 de copii) care au fost preluate de la Inspectoratul Școlar, Direcția Muncii sau foste spitale. Munca de transformare, de restructurare și  închidere, dar și de înființare a noi servicii a fost imensă și a fost nevoie de colaborare cu multe fundații dar și de o legislație bine structurată care să ne sprijine în demersurile noastre, a declarat cu această ocazie Georgeta Nadia Crețuleac, Directorul executiv DGASPC Suceava.                                      

Potrivit sursei citate, apariția în anul 2004, a  unui pachet legislativ în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și adopției (Legea 272/2004, Legea 273/2004 etc) a pus bazele unei strategii în domeniu, pentru prima oară apărând și standardele minime de calitate în cadrul serviciilor destinate copilului instituționalizat.

Menționăm că de-a lungul anilor, transformările au fost posibile prin accesarea de proiecte cu finanțare externă sau internă atât pentru închiderea centrelor clasice și dezvoltarea de servicii alternative cât și pentru renovarea/modernizarea locațiilor existente în structura DGASPC Suceava (PHARE, BIRD, PIN), a relatat Georgeta Nadia Crețuleac.

În ceea ce privește procesul de închidere de centre de plasament pentru copii, acesta a debutat prin atragerea de  proiecte cu finanțare externă, în special  PHARE, care  au  condus la închiderea centrelor de plasament clasice (”Dumbrava minunată și ”Lizuca” din Fălticeni și ”George Sidorovici”din Gura Humorului-în anul 2005),  iar în locul acestora s-a extins rețeauna de asistenți maternali profesioniști, au fost înființate case de tip familial și  apartamente, oferind condiții dintre cele mai bune copiilor lipsiți de ocrotirea părintească.

Tot prin accesare  fonduri cu finanțare externă PHARE,  am reușit să închidem treptat, între anii 2004- 2006,  Leagănul de Copii ”Sfânta Maria” Suceava care a fost unul dintre cele mai mari din țară, ocrotind până la 400 de copii cu vârste între 0 și 3 ani)  și de atunci niciun copil cu vârsta sub doi ani  nu a mai putut fi ocrotit într-un serviciu de tip rezidențial (din anul 2018, limita de vârstă pentru sistem rezidențial a crescut  de la 2 ani la 7 ani) ci doar în sânul unei familii substitut (rude, familii fără grad de rudenie sau asistenți maternali profesioniști).

În anul 2009, tot  proiect cu finanțare externă PHARE, au fost înființate 3 echipe mobile  în județul Suceava cu puncte de lucru în: Fălticeni, Gura Humorului și Siret. Cele trei echipe mobile oferă servicii  de terapie și consiliere pentru copii cu dizabilități și familiile acestora precum și pentru copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, ceea ce a condus la menținerea copiilor în familie și limitarea intrărilor în sistemul de protecție.

Centrul de plasament, ”Laurenția Ulici” din Gura Humorului care a fost unul dintre centrele mamut din țară, având la un moment dat capacitatea de 600 de locuri, a intrat pe un proiect de inchidere, în anul 2011,  prin  accesarea  unui proiect de interes național (PIN), care s-a finalizat  în anul 2013 prin construirea a 4 case de tip familial și un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități din sistemul de protecție dar și din comunitate.

În anii 2017 și 2018, au fost semnate două convenții de colaborare cu  Fundaţia ,,Hope and Homes for Children” România, al căror scop final a fost închiderea ultimelor centre de plasament pentru copii (Centrul Speranta din Suceava și Centrul Mihai și Gavril din Solca), copiii din cadrul celor două locații beneficiind de sprijin pentru reintegrare, plasament la asistenți maternali profesioniști sau servicii de tip familial (s-au construit 2 case de tip familial și au fost renovate 3 apartamente de tip familial).

La acest moment, nu mai avem în structura Direcției niciun centru de plasament pentru copii iar numărul copiilor din sistemul de protecție a scăzut semnificativ: de la 1638 de copii și tineri în sistem rezidențial, în anul 2002, la 284 copii/tineri ocrotiți în case și apartamente de tip familial, la 579 copii/tineri ocrotiți în rețeaua de asistență maternală și la 429 de copii și tineri ocrotiți în plasament familial la rude sau familii străine, cu mențiunea că din anul 2015, statul oferă o îndemnizație de plasament pentru fiecare copil plasat la rude sau la o familie străină.

Pe partea de protecție a adulților, de-a lungul anilor, au fost reabilitate și modernizate centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică și au fost înființate noi centre/locuințe protejate prin restructurarea centrelor mari, prin accesarea de proiecte cu finanțare externă.

Odată cu apariția în anul 2018, a Ordonanței 69/2019 cu privire la dezinstituționalizarea centrelor clasice pentru adulți cu dizabilități, am adăugat un nou obiectiv general  care vizează  închiderea acestora, astfel încât  s-au întocmit planuri de reorganizare și restructurare ale tuturor centrelor care depășesc capacitatea de 50 de locuri.

Putem afirma că în acest an, am reușit să efectuăm  o serie de transformări și  la nivelul protecției persoanelor adulte cu dizabilități:  centrele de tip familial  pentru copii care nu mai îndeplineau standardele de calitate în vigoare, care prevăd un maxim de 12 copii, au fost transformate în centre mici pentru adulți (Complexul Ama Deus Siret a devenit Centrul de Îngrijire și Asistență –cu o capacitate de 36  de locuri și Centrul Visătorii din Fundu Moldovei a devenit Centrul de Abilitare și Reabilitare-cu o capacitate de 24 de locuri).

Atenția noastră se îndreaptă în același timp către comunitate, deoarece de acolo ajung în sistemul de protecție, cazurile cele mai grave, în special de copii abuzați, neglijați, abandonați, de aceea, de-a lungul anilor am înființat echipe mobile, centre maternale, centru pentru victime, centru pentru tinerii ieșiți din sistem, am colaborat cu ONG-uri pentru menținerea copiilor în familie (HHC, FARA, Salvați Copiii, TAR etc), am avut întâlniri periodice cu primăriile pentru  a întări capacitatea de sprijinire a familiilor aflate în situație de risc și dezvoltarea  de servicii la nivel local atât pentru copii cât și pentru bătrâni și persoane cu dizabilități.

De fapt, noi, cei care lucram în asistență socială, ne dorim ca fiecare copil sau persoană adultă, ocrotit în cadrul sistemului de protecție sa aibă posibilitatea de a se întoarce în propria familie, acolo unde îi este locul, însă experiența ne-a demonstrat că acest lucru este, cel mai adesea, imposibil.

Ca și concluzie, considerăm că asistența socială trebuie văzută în întregul ei, că este esențial să lucrăm împreună cu toate instituțiile și autoritățile abilitate pentru ca valorile familiale să reînvie iar familia să redevină celula de bază a societății, a subliniat sursa citată.