Municipiul Suceava, orașul Gura Humorului și comuna Berchișești pentru 14 zile în „scenariul galben”. Comuna Ipotești scapă de restricțiile suplimentare și intră în „scenariul verde”

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava convocat, luni, în ședință extraordinară on line a analizat evoluția epidemiei cu noul coronavirus în localitățile județului și a adoptat o nouă hotărâre privind măsurile care trebuiesc luate în unele localități.

Prin Hotărârea C.J.S.U nr. 109 din 28.12.2020, s-a dispus în condițiile art. 4 din Hotărârea C.J.S.U. Suceava nr. 94/2020 având în vedere incidențele cazurilor pozitive la mia de locuitori în ultimele 14 zile, începând cu data emiterii prezentei hotărâri, încetarea aplicabilității măsurilor stabilite prin hotărârea sus-menționată, pentru comuna Ipotesti (1,38).

 S-au dispus începând cu data de 29.12.2020, ora 00.00, pentru municipiul Suceava și orașul Gura Humorului, și începând cu data de 30.12.2020, ora 00.00 și comuna Berchișești, pentru o perioadă de 14 zile, unități administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. l la prezenta hotărâre (unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 de locuitori) următoarele măsuri:

a)În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

b)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00 – 23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;

c)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 Ia H.G. nr. 1065/2020, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00-23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;

d)            În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

e)            În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 06:00 – 23:00.

Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare.

Anexa nr. l la Hotărârea Comitetului Judeţean Suceava pentru Situaţii de Urgenţă

nr. 109 din data de 28.12.2020

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 locuitori

               Nr. crt.  Denumire unitate administrativ-teritorială             Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare)           Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 15, alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020)        Data și ora instituirii măsurilor             Data expirării măsurilor instituite

Unități administrativ-teritoriale pentru care se prelungesc măsurile restrictive,

conform H.G. nr. 1065/2020

1.                           Suceava               2,02       2,02       29.12.2020, ora 00.00    11.01.2021, ora 24.00

2.                           Gura Humorului                2,32       2,32       29.12.2020, ora 00.00    11.01.2021, ora 24.00

Unități administrativ-teritoriale nou stabilite pentru care se aplică

măsuri restrictive, conform H.G. nr. 1065/2020

3.                           Berchișești          1,55       1,55       30.12.2020, ora 00.00    12.01.2021, ora 24.00