Doar un singur candidat şi-a depus dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului Municipal Fălticeni

Doar un singur candidat, respectiv actualul manager al Spitalului municipal Fălticeni, medicul Alexandru Vlad Morariu, şi-a depus dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea acestei funcţii.

Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Fălticeni organizează concursul pentru ocuparea funcţiei contractual vacante, pe perioadă determinată, de manager de spital-persoană fizică.

Dosarele de înscriere urmau să fie depuse până în data de 30 decembrie 2020, ora 14,00, iar etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs ar urma să aibă loc în data de 4 ianuarie 2021, în timp ce etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management se va desfăşura la sediul Spitalului municipal Fălticeni, în baza temelor-cadru, în data de 14 ianuarie 2021.

Candidaţii înscrişi la acest concurs trebuie să îndeplinească, potrivit anunţului, mai multe condiţii, respectiv să cunoască limba română scris şi vorbit, să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic, să fie absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, să aibă cel puţin doi ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, să nu fi împlinit vârsta standard de pensionare, să fie apţi din punct de vedere medical etc.

(LB)