113 studenți USV au fost sancționați cu avertismente pentru tentative de plagiat

Consiliului de Administrație al USV a decis, în data de 19 ianuarie, sancționarea cu avertisment scris a unui număr de 113 studenți care au avut tentative de plagiat.

Potrivit unui comunicat al USV, studenții care au primit sancțiunea au dreptul la depunerea la secretariatul facultății a unei eventuale contestații, în termen de trei zile lucrătoare de la momentul notificării.

În acest context, Universitatea suceveană a arătat că această măsură va contribui la „creșterea responsabilității în rândul studenților și la sporirea calității actului educațional”.

De precizat că USV folosește, de peste un deceniu, un program informatic de depistare a similitudinilor în lucrările elaborate în cadrul USV sau în afara acesteia.

Softul respectiv este folosit de cadrele didactice pentru verificarea tuturor lucrărilor de licență, disertație și doctorat, precum și a unor referate sau diverse lucrări scrise de studenți pe parcursul anului universitar.

Pe lângă asta, studenții de la Universitatea suceveană sunt instruiți privind etica și integritate academică.