Contribuţia individuală pentru contractele de asigurări sociale a crescut la 575 lei/lună anunță directorul CJP Suceava, Constantin Boliacu

Directorul Casei Judeţene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, a anunțat, joi, asiguraţii care au încheiat contracte de asigurare socială, asupra modificărilor privind baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, prevăzută de art.36 din Legea nr.263/2010.

Astfel, în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială conform Legii nr. 263/2010 baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Potrivit lui Boliacu, începând cu data de 13 ianuarie 2021 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.300 lei, conform dispoziţiilor  Hotărârii de Guvern nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 40/13.01.2021.

„Aşadar, de la  data de 13 ianuarie 2021, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socialǎ încheiat în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 2.300 lei şi în consecinţă ,de la aceeaşi dată ,contribuţia individuală pentru contractele de asigurări sociale este de 575 lei/lună, faţă de 558 lei/lună,anterior datei de 13.01.2021. Având în vedere aceste aspecte, din inițiativa casei teritoriale de pensii,  toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 2.300 lei se vor modifica, prin notificarea asiguratului”, arată șeful CJP Suceava.

El a precizat că salariul minim brut pe țară garantat în plată de 2.300 lei se va utiliza și în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020 începând cu data de 13 ianuarie 2021.

Noua valoare  a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, de 2.300 lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială ce au fost încheiate până la data de 13 ianuarie 2021, în temeiul  dispoziţiilor O.U.G. nr. 163/2020.