Anul trecut Garda de Mediu Suceava a suspendat activitatea a 16 întreprinderi și a aplicat amenzi de peste 1,4 milioane lei // Raportul de activitate pentru 2020

Comisariatul Județean Suceava al Gărzii Naționale de Mediu a prezentat joi, printr-un comunicat de presă, raportul de activitate pentru anul 2020.

Astfel, Garda de Mediu Suceava a efectuat anul trecut 782 de controale în domeniul controlului poluării industriale și controlului biodiversității , biosecuritatii și ariilor naturale protejate, din care 190 controale planificate, trei inspecții SEVESO și 589 controale neplanificate.

Prin urmare, au fost constatate numeroase neconformități, care au condus la aplicarea a 181 de amenzi în valoare totală de 1.467.500 lei.

Pe lângă asta, au fost aplicate și 19 sancțiuni contravenționale complementare, respectiv 16 suspendări de activitate, o desființare lucrări și două propuneri de suspendare a actelor de reglementare.

De menționat că, pentru faptele ce au constituit infracțiuni, s-au efectuat două sesizări ale organelor de cercetare penală.

Sursa citată precizează că timp de un an, instituția a efectuat următoarele tipuri de inspecții:

 – inspecții privind verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale (conform PNGD );

– inspecții la depozitele de deșeuri în funcțiune , în curs de închidere și închise ;

– inspecții la operatorii cu fluxuri specifice de deșeuri ;

– inspecții la instalațiile IED și SEVESO; – inspecții privind emisiile de COV din activități industriale;

– inspecții privind respectarea prevederilor Regulamentului nr. 1906/2006 (REACH) și Regulamentului nr. 1272/2008 (CLP);

– inspecții privind verificarea stării de salubrizare a localităților , cursurilor de apă și a cailor de comunicație ;

– inspecții la stații de epurare ape uzate existente și în curs de realizare, inclusiv verificarea încadrării parametrilor la evacuare în emisar și managementul nămolurilor ;

– inspecții privind respectarea Regulamentului nr. 995/2010 privind obligațiile care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;

– inspecții privind activitatea balastierelor;

– inspecții privind respectarea prevederilor legislației privind vehiculele scoase din uz;

– inspecții în siturile Natură 2000 și în proximitatea acestora;

– inspecții privind respectarea legislației în domeniul administrării spațiilor verzi;

– inspecții privind verificarea activității grădinilor zoologice și menajeriilor.