Fostul senator sucevean Ilie Niță, condamnat în primă instanță de ICCJ la 8 ani și 5 luni închisoare

Fostul senator sucevean Ilie Niță a fost condamnat, luni, de Înalta Curte de Casație și Justiție la 8 ani și cinci luni de închisoare.

Niță a fost trimis în judecată de DNA Suceava, sub control judiciar, pentru instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,  efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, două infracțiuni de evaziune fiscală, patru infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și șapte infracțiuni de fals în declarații.

În același dosar au mai fost trimiși în judecată Florin Ivanovici, avocat în Baroul Suceava și reprezentant legal al Casa De Insolvență Bucovina IPURL, pentru abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,  Niculina Niță, soția lui Ilie Niță, director al unei grădinițe, pentru patru infracțiuni de folosirea funcției pentru favorizarea altor persoane,  patru infracțiuni de fals în declarații, dar și Ilie Chitic, administrator al SC Teona Build SRL Suceava, pentru uz de fals în formă continuată.

DNA Suceava a mai anunțat că a dispus trimiterea în judecată și a Casei de Insolvență Bucovina IPURL pentru abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și SC TEONA BUILD SRL Suceava pentru evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au arătat că în perioada 2009-2017, Ilie Niță, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava și ulterior senator în Parlamentul României, a exercitat în fapt atribuțiile de control și administrare a unei societăți comerciale, deși, potrivit statutului societății, administrator era o altă persoană.

Procurorii anticorupție arată că acesta a acționat în aceeași manieră și după intrarea societății în procedură de insolvență din dispoziția judecătorului sindic, deși prerogativele acestei funcții au fost preluate de către Florin Ivanovici, în calitate de lichidator judiciar.

DNA Suceava adaugă că, în acest context, în perioada 26 aprilie 2013 – 27 septembrie 2017, Florin Ivanovici, la instigarea lui Niță Ilie, nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu prevăzute de legislația primară, în sensul că:nu a condus întreaga activitate a societății comerciale respective, a tergiversat procedura de insolvență pe o perioadă de peste 4 ani, în condițiile în care activul societății se limita la patru autovehicule, din care trei nefuncționale, procedura nefiind încheiată până la momentul la care judecătorul sindic a dispus înlocuirea sa cu un alt lichidator judiciar, nu și-a precizat poziția de a menține și executa sau de a denunța un contract de parteneriat public privat încheiat anterior între societatea comercială respectivă și o unitate administrativ teritorială, despre existența căruia avea cunoștință.

„Acționând în această manieră, lichidatorul judiciar a facilitat continuarea activității comerciale de către inculpatul Niță Ilie, în numele acelei societăți, perioadă în care acesta a realizat încasări în cuantum total de 871.518 lei, neevidențiate și nedeclarate organelor fiscale. Astfel a fost creat un prejudiciu material în același cuantum creditorilor firmei respective, întrucât sumele de bani obținute nu au fost aportate la masa credală în vederea stingerii debitelor”, susțin procurorii.

Mai mult, potrivit rechizitoriului, în aceeași perioadă, Ilie Niță, în calitate de administrator al aceleiași firme, dar și al SC Teona Build SRL Suceava, cu intenție, a ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, pentru activitatea comercială desfășurată inclusiv în perioada insolvenței, pentru care a încasat suma totală de 2.929.664 lei, neevidențiată contabil și nedeclarată organelor fiscale ceea ce a avut drept consecință sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de 693.289 lei.

Procurorii anticorupție mai susțin că în perioada 2016 – 2017, Niculina Niță, în calitate de reprezentant al grădiniței al cărei director era și de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor, cu încălcarea dispozițiilor legale, a semnat mai multe documente esențiale întocmite în procedurile de achiziție publică derulate, fapt ce a determinat ca soțul său, Ilie Niță , având calitatea de administrator în fapt a două societăți comerciale, printre care și SC Teona Build SRL, să obțină, în mod indirect, foloase patrimoniale în cuantum total de 146.552 lei, reprezentând totalul valorii a patru contracte de execuție lucrări.

În același context, în scopul adjudecării celor patru contracte de lucrări Ilie Niță a folosit mai multe înscrisuri falsificate cu ocazia organizării licitațiilor, consideră procurorii.

DNA Suceava mai arată că în același interval de timp, Niculina Niță ar fi consemnat în fals în declarațiile date în calitate de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor că nu are nici un interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, în condițiile în care cunoștea că soțul său, Ilie Niță, era administratorul în fapt al celor două societăți comerciale care au adjudecat contractele menționate anterior.

Procurorii mai susțin că în perioada 2014 – 2017, Ilie Niță, cu intenție, a omis să consemneze veniturile în valoare totală de 2.041.482 lei, încasate în nume propriu, dar obținute sub aparența derulării activității comerciale a societăților pe care le controla.

Totodată, în lunile ianuarie – februarie 2018, Ilie Chitic , în calitate de administrator al SC Teona Build SRL Suceava, cu scopul de a induce în eroare organele judiciare a depus la dosarul cauzei un înscris falsificat intitulat „contract de subantrepriză nr. 14 din 18.02.2013”, iar ulterior, o copie a aceluiași document a fost depus de inculpat și la Primăria municipiului Suceava – Direcția Patrimoniu.

În acest caz s-au constituit părți civile Primăria municipiului Suceava, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Școala Gimnazială Specială Sf. Stelian Rădăuți.

Totodată, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin lui Ilie Niță  până la concurența sumei de 1.564.807 lei și s-a mai dispus indisponibilizarea și instituirea măsurii asiguratorii a popririi de către Senatul României sumelor de bani datorate sau care urmează a fi datorate în viitor cu titlu de venituri din muncă inculpatului Niță Ilie, până la concurența sumei de 1.564.807 lei, mai arată DNA Suceava

Minuta instanței:

În temeiul art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005, condamnă pe inculpatul Niţă Ilie la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În baza art.67 din Codul penal, aplică inculpatului Niţă Ilie pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b și g din Codul penal (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a ocupa funcția de administrator în societăți comerciale), pe o perioadă de 4 ani. În baza art.65 alin.1 din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b și g din Codul penal, pe durata executării pedepsei principale. I.2. În temeiul art.9 alin.1 lit.a şi alin.2 din Legea nr.241/2005, condamnă pe inculpatul Niţă Ilie la o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În baza art.67 din Codul penal, aplică inculpatului Niţă Ilie pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b și g din Codul penal (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a ocupa funcția de administrator în societăți comerciale), pe o perioadă de 4 ani. În temeiul art. 65 alin.1 din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b și g din Codul penal, pe durata executării pedepsei principale. I.3. În baza art.12 lit.a teza I din Legea nr.78/2000, condamnă pe inculpatul Niţă Ilie la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția. În baza art.67 din Codul penal, aplică inculpatului Niţă Ilie pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b din Codul penal (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcșie care implică exercițiul autorității de stat), pe o perioadă de 4 ani. În temeiul art.65 alin.1 din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a şi b din Codul penal, pe durata executării pedepsei principale. I.4. În baza art.326 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, în formă continuată (7 acte materiale). I.5. În temeiul art. 38 alin.1 raportat la art. 39 alin.1 lit. b din Codul penal, aplică inculpatului Niţă Ilie pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, sporită cu 1 an şi 5 luni (o treime din cuantumul celorlalte pedepse cu închisoarea), inculpatul urmând să execute, în final, pedeapsa principală rezultantă de 8 ani și 5 luni închisoare. În baza art.45 alin.3 din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin.1 lit. a, b și g din Codul penal (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcșie care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a ocupa funcția de administrator în societăți comerciale), pe o perioadă de 4 ani. În baza art.45 alin.5 din Codul penal, aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b și g din Codul penal, pe durata executării pedepsei principale rezultante. I.6. În baza art. 396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit. c din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul Niţă Ilie pentru instigare la infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art.47 din Codul penal raportat la art.297 alin.1 din Codul penal raportat la art.132 din Legea nr.78/2000. I.7. În baza art. 396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul Niţă Ilie pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (35 de acte materiale). I.8. În temeiul art. 396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul Niţă Ilie pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal (2 acte materiale). II. În baza art. 396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.c din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul Ivanovici Florin pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art.297 alin.1 din Codul penal raportat la art.132 din Legea nr.78/2000. III. În baza art. 396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit. a din Codul de procedură penală, achită pe inculpata Casa de Insolvenţă Bucovina IPURL pentru complicitate la infrfuncției de abuz în serviciu, prev. de art.48 alin.1 din Codul penal raportat la art.297 alin.1 din Codul penal raportat la art.132 din Legea nr.78/2000. IV.1. În baza art. 326 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal, condamnă pe inculpata Niţă Niculina la 6.000 lei amendă penală (corespunzătoare pentru 120 zile-amendă a câte 50 lei pe fiecare zi) pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, în formă continuată (4 acte materiale). Atrage atenșia inculpatei Niţă Niculina asupra dispozișiilor art.63 din Codul penal privind înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea. IV.2. În temeiul art. 396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata Niţă Niculina pentru infrfuncției de folosirea funcției pentru favorizarea altor persoane, în formă continuată, prev. de art.301 alin.1 din Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (4 acte materiale). V.1. În temeiul art. 396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul Chitic Ilie pentru infrfuncției de uz de fals, în formă continuată, prev. de art.323 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal (2 acte materiale). VI.1. În baza art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005, condamnă pe inculpata SC TEONA BUILD SRL, pentru infracțiunea de evaziune fiscală, la pedeapsa de 18.000 lei amendă penală (corespunzătoare pentru 180 zile-amendă a câte 100 lei pe fiecare zi) și pedeapsa complementară prev. de art.136 alin.3 lit.f cu aplicarea art.145 din Codul penal, constând în afițarea în extras a hotărârii de condamnare la uța Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, pe o durată de 3 luni, după rămânerea definitivă a hotărârii. Admite acșiunea civilă şi obligă, în solidar, pe inculpașii Niţă Ilie şi SC TEONA BUILD SRL la plata către partea civilă Statul român prin Administrașia Nașională a Finanţelor Publice prin reprezentant Direcșia Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administrașia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, a sumei de 5.232 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând daune materiale (3.653 lei – TVA şi 1.579 lei – impozit pe venitul microîntreprinderilor), precum şi a accesoriilor fiscale aferente prejudiciului reșinut, calculate de la data scadenţei obligașiei de plată şi până la data achitării efective. Admite acșiunea civilă şi obligă pe inculpatul Niţă Ilie la plata către partea civilă Statul român prin Administrașia Nașională a Finanţelor Publice prin reprezentant Direcșia Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administrașia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, a sumei de 580.341 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând daune materiale (402.323 lei – TVA, 162.062 – impozit pe profit şi 15.956 lei – impozit pe venitul microîntreprinderilor), precum şi a accesoriilor fiscale aferente prejudiciului reșinut, calculate de la data scadenţei obligașiei de plată şi până la data achitării efective. Constată că partea responsabilă civilmente SC NIL-CONSTRUCT SRL a fost radiată. Respinge, ca nefondată, acșiunea civilă formulată de partea civilă Statul român prin Administrașia Nașională a Finanţelor Publice prin reprezentant Direcșia Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administrașia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, având ca obiect cererea de despăgubiri civile în sumă de 458.766 lei, plus accesoriile fiscale. Respinge, ca nefondate, acșiunile civile formulate de părțile civile Municipiul Suceava – prin primar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Şcoala Gimnazială Specială “Sfântul Stelian” Rădăuși şi SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL. Menșine măsura asiguratorie a sechestrului, instituită prin ordonanţa nr.117/P/2015 din 29.03.2018 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava (file 28-51, vol.VIII, dosar urmărire penală), asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatului Niţă Ilie, până la concurenţa sumei de 585.573 lei. Menșine măsura dispusă prin ordonanța nr.117/P/2015 din 29.03.2018 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava (file 3-26, vol. VIII, dosar urmărire penală) privind instituirea măsurii asiguratorii a popririi de către Senatul României asupra sumelor de bani datorate sau care urmează a fi datorate în viitor cu titlu de venituri din muncă inculpatului Niță Ilie, până la concurența sumei de 585.573 lei, în limita cotei de 1/3 din aceste venituri şi cu respectarea dispozișiilor art.728 din Codul procedură civilă. Desfiinţează înscrisurile constând în declarațiile din 07.10.2016, 22.07.2016, 02.08.2017 şi 07.08.2017, date de inculpata Niţă Niculina, aflate în original, la filele 28, 75, 118, 263 vol.XXXIV din dosarul de urmărire penală. În baza art.13 din Legea nr.241/2005, dispune comunicarea hotărârii la Oficiul Nașional al Registrului Comerţului pentru înscrierea cuvenitelor menșiuni privind pe SC TEONA BUILD SRL. Obligă inculpatul Niță Ilie la plata sumei de 14.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Obligă inculpata Niță Niculina la plata sumei de 3.200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Obligă inculpata SC TEONA BUILD SRL la plata sumei de 10.685 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea inculpașilor Ivanovici Florin, Chitic Ilie și Casa de Insolvenţă Bucovina IPURL rămân în sarcina statului. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata SC TEONA BUILD SRL, în sumă de 3.500 lei, rămâne în sarcina statului. Onorariile parțiale cuvenite apărătorilor desemnați din oficiu pentru inculpașii Niță Ilie, Niță Niculina, Ivanovici Florin, Chitic Ilie și Casa de Insolvenţă Bucovina IPURL, în sumă de câte 2.500 lei, rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 25 ianuarie 2021.