Suplimentare cu 26 a numărului de clase a IX-a în învăţământul preuniversitar sucevean în urma reducerii numărului de elevi la clase potrivit proiectului planului de şcolarizare pentru anul 2020-2021


Intră acum și în grupul de

Inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, Grigore Bocanci, a informat, luni, într-un comunicat de presă, că faţă de aprobarea inițială a proiectului planului de şcolarizare pentru anul școlar 2021-2022, care prevedea 188 de clase  a IX-a, cu 28 de elevi în clasă, la nivelul prognozat de 5280 de absolvenți de clasa a VIII-a, au fost suplimentate 26 de clase la nivelul județului Suceava, în urma reducerii numărului de elevi la clasă.

El a explicat că fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat a fost modificată prin O.M.E.C. nr. 3.164 din 21 ianuarie 2021, care prevede constituirea formaţiunilor de studiu la clasa a IX-a cu 26 de elevi la învățământul liceal cu frecvență (zi) filiera teoretică și cu 24 de elevi la învăţământul liceal cu frecvență (zi), filiera tehnologică și învățământ profesional, inclusiv dual și la învățământul liceal cu frecvență (zi) filiera vocațională, profil sportiv, teologic, pedagogic și învățământ liceal de artă.

Astfel, la liceu, filiera teoretică, unde numărul prognozat de absolvenţi de clasa a VIII-a este 1872 de elevi,  în urma reducerii numărului de elevi la clasă (conform OMEC nr. 3.164 din 21 ianuarie 2021) s-au aprobat 72 de clase, faţă de 64 de clase propuse iniţial, cu 28 de elevi la clasă.

La liceu, filiera vocaţională, unde numărul absolvenţilor de clasa a VIII-a prognozat este 264, s-au aprobat 11 clase, numărul claselor menţinându-se la acelaşi nivel, aşa cum s-a propus iniţial.

La liceu, filiera tehnologică, s-au aprobat 75 de clase, cu 13 mai multe faţă de ce s-a propus iniţial, pentru un număr prognozat de 1800 de elevi care ar urma să absolve clasa a VIII-a în iunie 2021.

Pentru învăţământul profesional de stat şi dual s-au aprobat 56 de clase, cu 5 mai multe faţă de propunerea iniţială din planul de şcolarizare, pentru un număr prognozat de 1344 de elevi care ar urma să absolve clasa a VIII-a.

(LB)


Intră acum și în grupul de