Activitatea instanțelor arondate Curții de Apel Suceava este afectată în mare parte de lipsa de personal. Volumul de activitate a scăzut, dar încărcătura pe judecător este încă mare


Intră acum și în grupul de

Activitatea instanțelor arondate Curții de Apel Suceava este afectată de lipsa de personal, în special din cauza pensionărilor, cea mai gravă situație fiind la Judecătoria Fălticeni unde, din opt posturi de judecător este ocupat definitiv unul singur, iar persoana urmează să se pensioneze.

Potrivit raportului anual al Curții de Apel Suceava volumul de activitate al Curții de Apel Suceava și al instanțelor care își desfășoară activitatea în circumscripția acesteia a cunoscut un trend descrescător începând din anul 2017, aceeași situație menținându-se și în cursul anului 2020.

Toate instanțele care își desfășoară activitatea în circumscripția Curții de Apel Suceava, respectiv zece judecătorii, două tribunale și curtea de apel ca instanță distinctă, au avut de soluționat în anul 2020 un număr total de 110.584 cauze, față de 120.236 în anul 2019.

La Curtea de Apel Suceava ca instanță distinctă, numărul total de cauze aflate pe rolul instanței în anul 2020 a scăzut cu 10,96% față de anul precedent, de la 7826 dosare de soluționat în 2019, ajungându-se la 6968 dosare de soluționat în 2020.

În ceea ce privește ponderea activității secțiilor specializate, la Secția penală s-au soluționat 2515 dosare, ceea ce reprezintă 36.09% din volumul cauzelor soluționate, la Secția I civilă 1757 dosare ( 25.22%), la Secția a II-a civilă, 1130 dosare (16.21%), iar la Secția de contencios administrativ și fiscal, s-au soluționat 1566 dosare, ceea ce reprezintă 22.47%, din volumul cauzelor soluționate.

La Tribunalul Suceava a crescut ușor volumul cauzelor de soluționat, cu 0,74%, de la 14167 dosare în 2019, la 14272 dosare în 2020.

La Tribunalul Botoșani, în anul 2020, s-a înregistrat o scădere a volumului total de activitate cu 6,68%, numărul dosarelor de soluționat în anul 2020 fiind de 8874, față de 9509 dosare în anul 2019.

„Deși instituirea, în intervalul 16 martie-14 mai 2020, a stării de urgență pe teritoriul României, a temporizat soluționarea cauzelor datorită dispoziției de suspendare a judecării dosarelor fără caracter urgent, activitatea la Curtea de Apel Suceava și instanțele arondate s-a desfășurat fără întreruperi, iar durata de soluționare a cauzelor, chiar luând în considerare perioada stării de urgență, a rămas la un nivel rezonabil, de la momentul înregistrării cauzelor până la redactarea  hotărârilor judecătorești, înregistrându-se o creștere medie față de anul 2019, de 3,6 zile, de la 122,4 zile în 2019, la 126 zile în 2020”, se arată în raport.

Totodată, judecătoriile au avut de soluţionat în anul 2020 un număr total de 80470 cauze, în scădere faţă de anul 2019, când au avut de soluţionat 88734 cauze.

Încărcătura medie de dosare pe judecător la Curtea de Apel Suceava ca instanţă distinctă în anul 2020, raportat la volumul cauzelor de soluţionat, a fost de 424 dosare pe judecător.

Tribunalul Suceava a avut o încărcătură medie de 616 dosare pe judecător, iar Tribunalul Botoșani o încărcătură medie de 608 dosare pe judecător.

La judecătoriile din circumscripţia Curţii de Apel Suceava, încărcătura medie, raportată la volumul cauzelor de soluționat, a fost de 1045 dosare pe judecător. Judecătoriile care au înregistrat o încărcătură mai mare de dosare pe judecător decât încărcătura medie sunt: Judecătoria Suceava (1281), Judecătoria Gura Humorului (1217), Judecătoria Dorohoi (1175), Judecătoria Săveni (1101) și Judecătoria Rădăuți (1071).

În ceea ce priveşte indicatorii de eficienţă a Curţii de Apel Suceava pentru anul 2020, indicatori care au în vedere şi numărul dosarelor soluţionate din totalul cauzelor înregistrate,  durata medie de soluționare a dosarelor, precum şi durata termenului de redactare a hotărârilor judecătoreşti,  Curtea de Apel Suceava s-a încadrat şi în anul 2020 în gradul de performanță „foarte eficient”.

Demn de precizat este faptul că, începând cu anul 2014 când a fost introdus acest sistem de măsurare a eficienţei instanţelor, cu excepţia anului 2017 (eficient), Curtea de Apel Suceava s-a situat la acelaşi nivel maxim de performanţă, respectiv foarte eficient.

Deşi activitatea de judecată din anul 2020 s-a desfăşurat în parametri optimi, gradul redus de ocupare a schemei de judecători la toate instanţele arondate este de natură a periclita calitatea actului de justiţie prin dilatarea excesivă a duratei procedurilor.

„Dacă în anii anteriori, problema ocupării posturilor de judecători se întâlnea mai ales la nivelul judecătoriilor şi, într-o mai mică măsură, la nivelul tribunalelor, iar la nivelul curţii de apel posturile de judecători erau cvasipermanent  ocupate, în anul 2020 situaţia s-a schimbat, devenind o vulnerabilitate pe toate palierele de jurisdicţie”, se arată în raport.

Situaţia cea mai îngrijorătoare este  la nivelul judecătoriilor arondate, unele instanţe  funcţionând la limita de avarie în ceea ce priveşte ocuparea posturilor de judecători.

De exemplu, la Judecătoria Fălticeni, din schema de 8 posturi,  funcţionează un judecător definitiv, aflat în procedura de eliberare din funcţie prin pensionare şi un judecător stagiar, pentru asigurarea funcţionării judecătoriei, preşedintele Curţii de Apel delegând doi judecători de la alte instanţe.

La Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, din schema de 6 posturi, de la 1 ianuarie 2021, funcţionează un judecător definitiv şi un judecător stagiar, astfel că, pentru asigurarea continuităţii activităţii de judecată, a fost  delegat  încă un judecător definitiv.

La Judecătoria Gura Humorului din schema de 5 posturi de judecători sunt ocupate 2, ambele de judecători definitivi.

La Judecătoria Botoşani, din schema de 35 de judecători funcţionează efectiv, la această dată, 16 judecători definitivi şi 5 judecători stagiari.

„Trebuie de precizat că, în condiţiile unei neocupări îngrijorătoare a schemelor de judecători la toate instanţele arondate, soluţia aflată la îndemâna Preşedintelui Curţii de Apel în vederea asigurării funcţionării la parametri optimi a activităţii de judecată, respectiv aceea  de a delega judecători între instanţele arondate, cade în desuetudine, orice delegare la o instanţă creând dificultăţi la instanţa de la care judecătorul a fost delegat”, se mai arată în raportul semnat de președintele Curții de Apel Suceava, judecător Cristinel Grosu.


Intră acum și în grupul de