Ion Lungu, membru titular în Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei


Intră acum și în grupul de

Primarul Sucevei, Ion Lungu, face parte din Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, organism care dezbate problemele locale și regionale și le expune ulterior guvernelor.

„Am fost desemnat ca membru titular al României în delegația Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei”, a spus Ion Lungu.

În această delegație sunt zece membri titulari din România din toate structurile asociative.

Ion Lungu este, alături de primarul din Galați, reprezentant al Asociației Municipiilor din România.

Congresul Puterilor Locale și Regionale este alcătuit din două camere, Camera Puterilor Locale şi Camera Regiunilor, care reunesc 324 de membri titulari şi 324 de membri supleanţi.

Membrii Camerei Puterilor Locale sunt reprezentanţi aleşi ai autorităţilor locale, responsabili atât pentru problemele de interes general, dar şi de conducerea comunităţilor din care fac parte. România are 10 reprezentanţi în această Cameră.

Congresul oferă reprezentanţilor autorităţilor locale şi regionale cadrul pentru dezbaterea problemelor şi experienţelor comune, acestea expunându-şi  mai apoi punctele lor de vedere în faţa guvernelor naţionale.

De asemenea, Congresul îndeplineşte şi o funcţie de supraveghere a democraţiei locale în Europa prin realizarea „rapoartelor de monitorizare” a situaţiei din statele membre.

Totodată, Ion Lungu, prim-vicepreședinte al AMR, a fost desemnat să reprezinte municipiile din România în Comisia de Împrumuturi de la Ministerul Finanțelor.


Intră acum și în grupul de