Sediul Consiliului Județean Suceava se mută temporar în Casa Prieteniei, iar Prefectura în spații ale Muzeului de Istorie. CJ Suceava va ocupa spații în mai multe imobile din municipiu


Intră acum și în grupul de

Consiliul Județean Suceava va ocupa, temporar, spații în mai multe imobile din municipiul Suceava, dar sediul instituției și adresa de corespondență va fi în cadrul imobilului Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava, de pe strada Ion Grămadă nr. 1-3 din municipiul Suceava, a decis, duminică, în ședință de îndată, plenul Consiliului Județean Suceava.

În clădirea de la Casa Prieteniei vor funcționa președintele Consiliului Județean Suceava și cabinetul președintelui CJ Suceava, administratorul public,  vicepreședinții CJ Suceava și cabinetele celor doi vicepreședinți, compartimentul  secretariat, Serviciul Buget, Direcția Finanțe – Contabilitate, cu excepția Compartimentului programe guvemamentale, venituri bugetare și executare silită și Compartimentul  salarizare.

În Muzeul de Științele Naturii vor funcționa secretarul general al județului și Direcția administrație publică locală, cu excepția Compartimentului secretariat.

În cadrul Bibliotecii „I.G. Sbiera” va funcționa Serviciul proiecte din fonduri exteme din cadrul Consiliului Județean Suceava.

La Muzeul de Istorie va funcționa Serviciul logistic din cadrul Consiliului Județean Suceava.

În cadrul imobilului Centrului Cultural „Bucovina” va funcționa Serviciul resurse umane și relații cu instituțiile publice, cu excepția Compartimentului salarizare.

În cadrul imobilului Centrul Național de Informare Turistică vor avea sediul Direcția tehnică, cu excepția Serviciul UIP  și UMP și Serviciul achiziții publice și contracte.

Consiliul Județean a revocat dreptul de administrare al DGASPC Suceava asupra unui imobil de pe strada Oituz nr.15 ce va fi dat în administrare unor unități subordonate CJ Suceava, iar contractele  cu  furnizorii  de  utilități pentru acest imobil se vor cesiona către Consiliul Județean Suceava și dotările vor fi transmise fără plată CJ Suceava.

În această clădire vor funcționa Direcția Arhitect șef; Biroul audit public intern;Serviciul Turism (CNIPT); Serviciul Diaspora și Parteneriate exteme; Compartiment Corp Control al Președintelui;     Biroul  Strategie Dezvoltare  Județeană și Compartimentului programe guvemamentale, venituri bugetare și executare

silita.

 CJ Suceava a aproba cererea Prefecturii Suceava și i se alocă pentru funcționare spatii în Muzeul de Istorie.

Toate măsurile se aplică pe perioadă determinată până la reluarea activităților în imobilul Palatul Administrativ.


Intră acum și în grupul de