Decizia Primăriei Suceava de a angaja un Arhitect Șef este de salutat. Arhitect sucevean: mai e nevoie e operaționalizarea comisiei de amenajarea teritoriului și urbanism și de estetică urbană


Intră acum și în grupul de

Decizia administrației Primăriei Municipiului Suceava de a organiza concurs pentru ocuparea funcției publice de Arhitect Șef este admirabilă și în spiritul normalității, consideră arhitectul sucevean Beniamin Atodiresei.

El a subliniat însă că ar fi inacceptabil ca acest concurs „să fie calibrat” pentru consiliera viceprimarului USR autor al urbanismului de pe strada Universității.

Potrivit lui Atodiresei este nevoie și de operaționalizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism – CTATU și a Comisiei de Estetică urbană – CEU ca formate din arhitecți.

Acesta explică sintetic atribuțiile celor două comisii.

Astfel, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism – CTATU are atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-şef, avizează tehnic respectarea PUG și a PUZ, pentru documentațiile supuse analizei (PUZ, PUD), semnalează şi propune soluții pentru problemele structurii urbane: incompatibilități funcționale, alterarea esteticii urbane, afectarea patrimoniului construit.

În ceea ce privește Comisia de Estetică urbană (CEU) aceasta are atribuții în avizarea lucrărilor de artă monumentală, mobilierului stradal, amenajărilor ambientale şi peisagere,activităților de publicitate: panotaj stradal şi pe construcții, bannere, meshuri, dar și propunerilor de fațadizare/refațadizare în special pe zona centrală şi arterele principale de circulație precum și volumetriilor și studiilor de culoare.


Intră acum și în grupul de