Punct de preluare documente la Suceava, pentru cei care doresc sa capete cetatenia romana

La Suceava a fost deschis un punct pentru preluarea actelor privind redobândirea cetăţeniei române de către persoanele care şi-au pierdut cetăţenia română din motive neimputabile lor sau le-a fost ridicată abuziv, precum şi cei care au dobândit prin naştere sau adopţie cetăţenia română, până la descendenţii de gradul III. O astfel de locaţie funcţionează în fiecare zi a săptămânii, între orele 9.00-17.00, la sediul Oficiului Registrului Comerţului de lângă Primăria Suceava, de pe strada Universităţii, nr. 28A.

„Pentru depunerea dosarului nu este necesar permis de şedere pe teritoriul României. Cererile se depun personal, iar dacă nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc. Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere”, precizează reprezentanţii Ministerului Justiţiei.

Mai multe informaţii se pot obţine de pe site-ul www.just.ro, sau la telefonul 0230522937, interior 110.