Calendarul și Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar viitor au fost aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. În județul Suceava sunt propuse 356 de clase pregătitoare în anul școlar 2021-2022


Intră acum și în grupul de

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021 – 2022 și calendarul aferent acestui proces au fost aprobate prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr  3.473/10.03.2021.

Conform MEC, pregătirea procesului de înscriere începe în ziua de 17 martie 2021, dată la care atât Inspectoratul Școlar Județean, cât și fiecare unitate de învățământ vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate.

În perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava, inspectorul școlar Cezar Anuței a declarat pentru NewsBucovina că pentru anul școlar 2020-2021 în județul Suceava sunt propuse 356 de clase pregătitoare cu 7016 locuri.

Potrivit calendarului, prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 – 20 mai 2021.

Astfel, în zilele de 10 și 11 mai 2021 este prevăzută procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție, în perioada 11 – 18 mai 2021 va avea loc procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

În data de 20 mai 2021 va avea loc afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar va avea loc în perioada 21 mai – 10 septembrie.

În data de 21 mai 2021 este prevăzută comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar, în perioada 24 mai – 31 mai 2021 va avea loc  depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă, iar în data de 4 iunie 2021 vor fi  afișate la fiecare unitate de învățământ listele finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 – 10 septembrie 2021 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ, mai precizează MEC.

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. 

Conform acestei metodologii, părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, iar procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Totodată, părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

În situația copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 și care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

În metodologie se mai precizează că părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2021 se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

(LB)


Intră acum și în grupul de