Peste 5900 de elevi suceveni ai claselor a XII-a și a XIII-a vor susține simularea probelor scrise ale Bacalaureatului în 41 de centre de examen


Intră acum și în grupul de

.

Inspectorul școlar general al județului Suceava, profesorul Grigore Bocanci, a informat, miercuri, într-un comunicat de presă că 5908 de elevi suceveni din clasele a XII-a și a XIII-a s-au înscris pentru susținerea probelor scrise din cadrul simulării Examenului de Bacalaureat Național.

El a precizat că simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național începe luni, 22 martie, cu proba scrisă la Limba și literatura română, marți, 23 martie, se va desfășura proba obligatorie a profilului, miercuri, 24 martie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării, iar ultima probă scrisă din această sesiune, proba la Limba și literatura maternă, este programată în data de 25 martie. 

Bocanci a spus că din totalul celor 5908 elevi înscriși susținerea probelor scrise, 5344 sunt din clasa a XII-a, 284 din clasa a XIII-a seral și 280 din clasa a XIII-a frecvență redusă, iar organizarea și desfășurarea simulării acestui examen  va avea loc în 41 de centre de examen.

El a menționat că probele scrise încep la ora 9:00, iar accesul elevilor în săli va fi permis până la ora 8:30.

Inspectorul școlar general al ISJ Suceava a reamintit că, în acord cu prevederile legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate măsuri de prevenire și protecție.

Astfel, la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu va trebui să depășească 37,3 grade Celsius) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată de desfășurare a activității.

Totodată, vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc), realizându-se în prealabil curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clanța ușii, mânerul de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide;

În toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico -sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2, iar intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă și spre alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat.

În centrele de examen vor fi asigurate, în regim permanent, săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar, iar în sălile de clasă examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor, astfel încât să existe o distanță între elevi, pe rânduri și între rânduri, de 1 m unul față de celălalt;

De asemenea, pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea, fără a parcurge toată suprafața sălii, iar personalul didactic/asistenții care asigură supravegherea vor dirija candidatul direct către locul destinat.

Bocanci a mai spus că timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev, subliniind că toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. 

“Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, elevilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți elevi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise”, se arată în comunicatul de presă semnat de inspectorul școlar general al ISJ Suceava.

El a adăugat că rezultatele obținute de elevi la simularea națională sunt comunicate acestora și urmează să fie analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor. (LB)


Intră acum și în grupul de