Peste 20.000 de locuri în grădinițe în județul Suceava în anul școlar 2021-2022. Reînscrierea copiilor care frecventează grădinița începe din 17 mai 2021, iar înscrierea copiilor nou-veniți va începe din data de 31 mai 2021


Intră acum și în grupul de

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, inspectorul școlar Cezar Anuței, a declarat, joi, pentru NewsBucovina, că pentru anul școlar 2021-2022, în județul Suceava sunt prevăzute și aprobate în planul de școlarizare peste 20. 000 de locuri în grădinițele din învățământul de stat, particulare și din învățământul special.

El a spus că la grupa mică sunt prevăzute 5829 de locuri, la grupa mijlocie -6521 de locuri, iar la grupa mare sunt 7981 de locuri.

Anuței a precizat că cele mai multe locuri în grădinițe, 19 339, sunt în învățământul de masă, alte 871 de locuri sunt în învățământul particular, iar 121 de locuri sunt în învățământul special.

De precizat este că Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a etapelor vizând cuprinderea în învățământul preșcolar a copiilor cu vârste între 3 și 6 ani.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educației, publicat săptămâna trecută, reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar următor va începe din data de 17 mai, iar înscrierea copiilor nou-veniți va începe din data de 31 mai.

Sursa citată menționează că orarul reînscrierilor/înscrierilor va fi stabilit de conducerea unității de învățământ și va fi afișat, la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților și a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) și pe site-ul inspectoratului școlar.

În comunicat se arată că, pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare (date privind solicitantul, copilul și opțiunile exprimate) pentru a fi introduse în aplicația specifică.

Aceeași sursă menționează că etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura în momentul anunțării de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară, iar aceste date vor fi publicate atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

Totodată, ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv  grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică.

“În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice”, mai precizează Ministerul Educației.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

În comunicatul de presă se mai precizează că criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, aprobate de Consiliul de administrație al acesteia și avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar județean/al municipiului București până la data de 28 mai 2021) vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale. 

Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de înscriere.

Criteriile specifice de departajare nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului de înscriere în învățământul preșcolar”, subliniază sursa citată.

Pentru asigurarea transparenței procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităților de învățământ preșcolar vor posta, de asemenea, pe site-ul unității de învățământ/ISJ și, la vedere, pentru cei interesați, informații privind capacitatea instituției, respectiv numărul de copii pentru care a fost proiectată, dar și numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021 – 2022 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare) și criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

De asemenea, unitățile de învățământ preșcolar particular vor afișa și informații privind statutul grădiniței respectiv: autorizată să funcționeze provizoriu sau este acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

“Pentru soluționarea diferitelor situații legate de reînscriere/înscriere în unitățile de învățământ preșcolar, ISJ/ISMB vor consilia și sprijini părinții pentru a lua decizii în interesul superior al copilului, potrivit legislației în vigoare. Inspectoratele școlare se vor asigura că sunt îndeplinite, în fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, condițiile organizatorice și logistice necesare”, se menționează în comunicatul de presă al Ministerului Educației. 

(LB)


Intră acum și în grupul de