Peste 2,2 milioane de lei, în primele patru luni, pentru funcționarea și plata personalului medico-sanitar și auxiliar din centrele de vaccinare anti-COVID din județul Suceava

Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Suceava, consilier Gabriela Băncilă, a declarat, miercuri, pentru NewsBucovina, că în primele patru luni ale acestui an au fost alocate 2 231 833,28 lei pentru plata personalului medico-sanitar și auxiliar din centrele de vaccinare anti-COVID organizate în județul Suceava, dar și pentru funcționarea acestora.

Ea a spus că din suma totală, 1 841 927,50 lei reprezintă decontarea cheltuielilor salariale pentru personalul medico-sanitar și auxiliar din centrele de vaccinare anti-COVID din județul Suceava, iar 389 905, 78 lei reprezintă cheltuielile pentru asigurarea materialelor sanitare, echipamente de protecție pentru personal, dezinfectanți și pentru buna funcționare a acestor centre.

Băncilă a precizat că în luna ianuarie 2021 a fost virată autorităților publice locale din Vatra Dornei suma de 30 037 lei pentru plata salariilor și cheltuielilor de funcționare a centrului de vaccinare anti-COVID, în luna februarie au fost decontate fonduri în sumă totală de 282 207, 82 lei autorităților locale din Vatra Dornei, Suceava, Dolhasca și Câmpulung Moldovenesc care au organizat centre de vaccinare, sumă necesară pentru decontarea cheltuielilor cu plata salariilor și cheltuielilor de funcționare, în luna martie suma de 838 166,03 lei pentru centrele de vaccinare anti-COVID din Vatra Dornei, Suceava, Dolhasca, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni și Siret, din care 705 265 lei pentru cheltuielile salariale ale personalului, iar în luna aprilie suma de 1 080 822, 43  lei pentru funcționarea centrelor de vaccinare din Vatra Dornei, Suceava, Dolhasca, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Siret, Șcheia, Salcea, Marginea și Broșteni, din care 994 220 lei pentru cheltuieli salariale.

Băncilă a mai spus că fondurile pentru finanțarea centrelor de vaccinare anti-COVID aferente lunii aprilie au fost virate autorităților locale în 14 iunie.

Prin Ordinul nr. 72 din 29 ianuarie 2021 emis de Ministerul Sănătății au fost stabilite reglementările pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (8) și art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

Conform art. 3, al.1  din acest ordin, Ministerul Sănătății asigură, în vederea operaționalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, organizate în alte locații decât cele din cadrul unităților sanitare, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, decontarea cheltuielilor pentru plata personalului medico-sanitar și a registratorilor care își desfășoară activitatea în centrele de vaccinare, precum și pentru  cheltuieli curente și cheltuieli de capital.

Același ordin prevede că plata personalului medico-sanitar și a registratorilor care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în alte locații decât cele din cadrul unităților sanitare se face în baza unui contract distinct, de prestări servicii, încheiat cu reprezentantul legal al autorității publice locale și beneficiază pentru timpul efectiv lucrat de un tarif orar diferențiat, respectiv de 90 lei/oră pentru medici, de 45 lei/oră pentru asistenți medicali și de 20 lei/oră pentru registratori.

Conform aceluiași ordin, normarea pentru plata personalului care își desfășoară activitatea în cadrul centrului de vaccinare ține cont de următoarele aspecte:  pentru centrele de vaccinare fixe:  2 registratori medicali/1-2 fluxuri, 3 registratori medicali/ 3-4 fluxuri, 4 registratori medicali/5-6 fluxuri; 5 registratori medicali/6-8 fluxuri,  1-2 asistenți medicali/flux, 2 medici/1-4 fluxuri și 3 medici/5-8 fluxuri;  pentru centrele de vaccinare mobile: un registrator; 2 asistenți medicali și un medic;  pentru echipele mobile de vaccinare: un registrator, 2 asistenți medicali și un medic;  pentru centrele de vaccinare tip drive-through: 1 medic coordonator; 2 medici/4 fluxuri, 4 medici/8 fluxuri etc, 2 asistente medicale/flux și 2 registratori/4 fluxuri.

Articolul 6 din ordinul menționat prevede că autoritatea publică locală care a organizat centre de vaccinare împotriva COVID-19 încheie contract pentru decontare cu Direcția de Sănătate Publică județeană, în baza unei cereri pentru intrare în relație contractuală cu  DSP, lista centrelor de vaccinare pentru care se solicită decontarea semnată de reprezentantul legal, decizia de înființare a centrului de vaccinare emisă de directorul executiv al direcției de sănătate publică județene,  lista personalului care desfășoară activitate în cadrul centrului de vaccinare, pentru fiecare centru de vaccinare.

(LB)

loading...