ANUNȚ PUBLIC


Intră acum și în grupul de

DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, județul Suceava, titulară a planului ”Studiu adițional de modificare a prevederilor amenajamentului Ocolului Silvic Stulpicani, U.P. IX Diacu”, anunță publicul interesat că în Comitetul Special Constituit întrunit în data de 02.04.2021 s-a luat decizia ca planul să fie supus adoptării, fără evaluare de mediu, prin procedura simplificată, fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A și la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

 Informațiile asupra potențialului impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate și observațiile pot fi primite la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A în termen de 10 zile.


Intră acum și în grupul de