ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ


Intră acum și în grupul de

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA având sediul în localitatea Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, titular al planului Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul Silvic Dolhasca din cadrul Direcției Silvice Suceava anunţă publicul interesat asupra finalizării proiectului de plan: Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul Silvic Dolhasca din cadrul Direcției Silvice Suceava, a studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu în cadrul procedurii de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat.

Documentațiile pot fi consultate la sediul titularului, pe pagina acestuia de internet (www.silvasv.ro) și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din localitatea Suceava, str. Bistriței nr. 1A, jud. Suceava, de luni până vineri, între orele 900 – 1300 .

Observații/comentarii și propuneri se primesc în scris la sediul titularului și la sediul APM Suceava, în termen de 48 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 11.08.2021, începând cu orele 1000 la sediul Direcției Silvice Suceava.


Intră acum și în grupul de