Doi candidați suceveni la Bacalaureat au fost eliminați din examen pentru tentativă de fraudă. La Proba de Limba română s-au prezentat 97 la sută dintre candidații înscriși

Doi candidați la examenul de Bacalaureat din județul Suceava au fost eliminați, luni, din examen pentru tentativă de fraudă la prima probă de Limba și literatura română.

Potrivit ISJ Suceava, la prima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021 (Limba și literatura română) au fost prezenți 4688 de candidați (96,97% din totalul candidaților înscriși la probă). 

Sursa citată arată că pentru tentativă de fraudă au fost eliminați doi candidați care nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Cei doi candidați eliminați sunt de la Centrul de examen din Siret și aveau asupra lor telefoane mobile, unuia sunându-i telefonul în timpul examenului.

Subiectele și baremul de corectare au fost publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Celelalte probe se vor desfășura conform următorului calendar:

•             marți, 29 iunie – proba obligatorie a profilului

•             miercuri, 30 iunie – proba la alegere a profilului și a specializării

•             joi, 1 iulie – Limba și literatura maternă..

Primele rezultate vor fi afișate în data de 5 iulie, până la ora 12:00.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

•             recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

•             susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

•             obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

În vederea asigurării condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu tulburări de învățare, procedurile de examen au fost adaptate pentru 11 candidați, după cum urmează:

–              9 elevi cu deficiențe de auz, care susțin probele de examen cu prezența unui interpret mimico-gestual și cu mărirea timpului destinat redactării lucrării cu o oră,

–              1 elev cu TSI – tulburări specifice de învățare, care susține probele de examen cu mărirea timpului destinat redactării lucrării cu o oră,

–              1 elev cu TSA – tulburări din spectrul autist, care susține probele de examen  în prezența unui profesor însoțitor și cu mărirea timpului destinat redactării lucrării cu 1 oră

loading...