CAS Suceava desfășoară în această lună procesul de contractare a serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale pentru anul 2021. Cele 732 de contracte aflate în derulare se prelungesc prin acte adiționale până la sfârșitul lunii iulie


Intră acum și în grupul de

Directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Victor Cristi Bleorțu a anunțat, joi, că instituția desfășoară în luna iulie procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale pentru anul 2021, acest proces urmând să fie finalizat până la sfârșitul lunii în curs.

El a precizat că procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor și a dispozitivelor medicale se realizează în conformitate cu HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a HG nr. 696/2021 și adresa CNAS nr. P 5064/29.06.2021, înregistrată la CAS Suceava cu nr. 11551/29.06.2021.

Bleorțu a menționat că pentru furnizorii care la data de 30 iunie 2021 se află în relație contractuală cu CAS Suceava, contractele se prelungesc până la data de 31 iulie 2021 prin acte adiționale, urmând ca pe parcursul lunii iulie 2021 să fie încheiate noile contracte, cu valabilitate până la data de 31.12.2021.

În prezent, se află în derulare 732 contracte, a spus Bleorțu.

El a adăugat că pentru furnizorii noi care nu se află în relație contractuală cu CAS Suceava se vor încheia contracte cu valabilitate pentru perioada 01 august-31 decembrie 2021.

Directorul general al CAS Suceava a precizat că cererile de contractare şi documentele necesare vor fi transmise instituției de către furnizorii de servicii medicale, farmaceutice și dispozitive medicale, în perioada 08.07.2021 – 12.07.2021, pe adresa de e-mail [email protected], iar.

calendarul de contractare si listele cu documentele pentru fiecare tip de asistenţă medico-farmaceutică sunt afişate la sediul CAS și pe pagina de web a CAS Suceava: www.cassv.ro.

Bleorțu a mai informat că pe parcursul derulării procesului de contractare vor avea loc ședințele celor 3 comisii mixte, la care participă reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Suceava, Colegiului Județean al Medicilor, Asociației Profesionale a Medicilor de Familie Suceava, Patronatului Județean al Medicilor de Familie,  Patronatului medicilor de specialitate din specialitățile clinice și ai Organizației sindicale a medicilor de specialitate.

„De asemenea, vor avea loc negocieri cu reprezentanții spitalelor din județ în vederea stabilirii sumelor de contract pentru anul 2021 (pentru spitalizare continuă, spitalizare de zi și cronici)”, a mai spus directorul general al CAS Suceava.


Intră acum și în grupul de