Rata de promovare la Bacalaureat pentru promoția curentă în județul Suceava este de 73,15 la sută, iar pentru promoțiile anterioare de 30,57 la sută


Intră acum și în grupul de

În județul Suceava, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 69,22% (67,13% în sesiunea iunie-iulie 2020). Pentru promoția curentă, rata de promovare este 73,15%, iar pentru promoțiile anterioare – 30,57%.

Au promovat 3437 de candidați, dintr-un total de 4965 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 3297 de candidați provin din promoția curentă, iar 140 de candidați din promoțiile anterioare.

2 candidați au obținut media 10.

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

•             39 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;

•             unul  a obținut nota 10 la proba de Limba și literatura maternă;

•             71 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică – 22 / Istorie – 49)

•             282 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 9 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

•             recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

•             susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

•             obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.


Intră acum și în grupul de