Proiecte de 40 de milioane de euro pentru renovarea si dezvoltarea satelor sucevene

Un număr de 16 proiecte au fost selectate pentru finanţare prin Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” în judeţul Suceava. Anunţul a fost făcut miercuri de directorul coordonator al Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (O.J.P.D.R.P.) Suceava, Ovidiu Donţu, care a arătat că valoarea totală a proiectelor selectate se ridică la aproximativ 40 de milioane de Euro, fiecare proiect valorând aproximativ 2,5 milioane Euro. Potrivit lui Donţu, cele 16 comune sucevene care au primit notificarea în vederea derulării proiectelor pe Măsura 322 “Renovarea şi dezvoltarea satelor” sunt Mitocu Dragomirnei, Straja, Ilişeşti, Vatra Moldoviţei, Moldoviţa, Boroaia, Poieni Solca, Ulma, Poiana Stampei, Brodina, Cîrlibaba, Cornu Luncii, Volovăţ, Capul Câmpului, Hârtop şi Burla.

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit urmează să contracteze, în perioada următoare, 295 de proiecte selectate pentru finanţare prin Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”.

Aceste proiecte selectate pentru finanţare, au fost depuse în sesiunea deschisă pentru Măsura 322 între 15 iunie – 31 iulie 2009. Fondurile europene nerambursabile care vor fi acordate acestor proiecte selectate sunt de peste 3,08 miliarde lei, acoperind astfel integral alocarea aferentă sesiunii din perioada iunie – iulie 2009.

Proiectele au fost selectate dintr-un total de 2.051 de proiecte conforme, evaluate în sesiunea menţionată şi având o valoare totală publică de aproximativ 20 miliarde lei.

Perioada necesară evaluării acestor proiecte a fost direct influenţată de numărul mare de proiecte depuse în cadrul acestei Măsuri, precum şi în cadrul celorlalte Măsuri active din cadrul PNDR. Astfel, trebuie menţionat că APDRP a reuşit performanţa sa verifice cele 2.051 de proiecte încadrate la Măsura 322 şi alte aproximativ 25.000 de cereri de finanţare depuse până în prezent la restul măsurilor active, cu doar 1.400 de angajaţi, în condiţiile în care instituţia a trebuit de fiecare dată să asigure în procedura de verificare „principiul patru ochi” conform principiilor stabilite la nivel european. Acest efort uriaş al Agenţiei în ceea ce priveşte procesul de evaluare a fost apreciat pe parcursul tuturor misiunilor de audit ale Comisiei Europene.

Prin fondurile alocate Măsurii 322 s-a finanţat o paletă largă de acţiuni, incluzând atât dezvoltarea infrastructurii rurale, cât şi serviciile pentru populaţia locală sau conservarea tradiţiilor. Astfel, proiectele selectate vor primi fonduri pentru îmbunătăţirea reţelelor de drumuri, înfiinţarea şi dotarea centrelor after school, reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminelor culturale, înfiinţarea grădiniţelor, înfiinţarea centrelor sociale de îngrijire bătrâni, restaurarea bisericilor şi a monumentelor istorice, etc.